петък, 22 май 2015 г.

Областна администрация Силистра уважи с присъствие събранието на Съюза на земеделските кооперации22/5/2015

 
         В Силистра се проведе отчетно събрание на Областния съюз на Съюза на земеделските кооперации. На поканата на ръководството му за участие в него се отзоваха областният управител Стоян Бонев и заместник областният управител Младен Минчев. Там те се срещнаха и със специалния гост на форума Георги Геловски, председател на Контролния съюз на СЗК в България, с когото обсъдиха основни моменти от партньорството между институциите.
       В поздрава на Областна администрация до участниците в събранието – председатели на кооперации и пълномощници, се казва: „Днес Вие провеждате своя пореден делови форум, в който ще споделите успехи и тревоги, ефектите от взаимодействието помежду си, както и резултатите от партньорството Ви с институциите. 
     Обществото знае, че в Силистренска област земеделските кооперации и сдружения са гръбнакът на селското ни стопанство. Собствениците на земя, която Вие обработвате, се надяват и занапред да държите на тях, отблагодарявайки им се с добра рента и с отношение, което да ги удовлетворява.
     Пожелавам Ви да успявате да довеждате до край борбата с капризите на природата, с проблемите, създавани от икономическата криза, и с претенциите на хората, с които работите. На добър час на всички ръководители на земеделски структури,  членове на най-големия съюз на кооперациите в България!“
      В началото на форума гостът – г-н Геловски, връчи грамоти за успешно участие в националната надпревара между кооперациите на три местни структури – ЗК „Мотор“ – Бабук, ЗК „Съгласие“ – Срацимир, и ЗК „Дунав“ – Малък Преславец. Заслугите им са „за много добри производствени и финансови резултати през 2014 г.“.
      Председателят на ОблС на СЗК Иван Добрев, който е начело и на ЗК „16 декември“ – село Гарван, представи по нетрадиционен начин своя доклад – размишления върху ситуацията в земеделието у нас, в частност в област Силистра. Той е изготвен на базата на опита на земеделските кооперации в региона – общо 41, от които 30 са членове на Областния съюз. Отчет за периода представи и председателят на Контролния съвет – Емил Илиев, председател на ЗК „Съгласие“ – Срацимир.      
     От представените данни няколко правят впечатление – в момента в България в общо 956 ЗК в цялата страна работят 50 хил. души. Тревожно е, че за по-малко от 20 години в страната са фалирали над 2 000 кооперации. Едва в 10% от кооперациите има ферми с животни, но не било изключено в годините напред това да стане задължително, както е във Франция. В 4% от кооперациите се отглеждат трайна насаждения. Половината от зърното в страната е дело на кооперации и арендатори от Североизточна България, а в същото време на територията й няма нито един полигон за борба с градушките, за разлика от Северозапада, където подобни съоръжения са на разположение във всеки от регионите.
     Правят впечатление и няколко констатации: продължавал натискът „надолу“ на доходите от земеделски дейности – ефект от силен долар, цени на петрола, голямо предлагане на фона на малко търсене и др. обстоятелства на световно ниво. В същото време статистиката показва следното: средната рента в България от дка земя е 41 лв, а в Североизточна България – 61 (в област Силистра най-много е 80-100 лв). В последните 7-8 години, благодарение на този факт цената на земята се увеличава право пропорционално на рентата и се е увеличила до два пъти.
      Сред изводите: в национален мащаб земеделието чрез кооперациите не е решаващ фактор, тъй като само 17% от обработваемата земя е в активите на кооперативната система, но в област Силистра тя все още е важна база; съществуващият машинен парк в нея може да поеме ангажимент към 20% над обработваните в момента 370 хил. дка земя. 
 Има нужда от промени в законодателството, за да се повишат възможностите на местните земеделски структури, вкл. и във връзка с таксите за  т.нар. полски пътища, вкл. и заради възможността общините да връщат част от парите в съответните населени места. В много от тях кооперациите помагат на кметствата, на читалищата, на училищата и пенсионерските клубове, както и на съществуващата друга социална инфраструктура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар