четвъртък, 14 май 2015 г.

Втора серия срещи с деца за домашното насилие - в Кайнарджа

          На 12 май 2015 г. бе проведена втора от серии срещи по училища, насочена към т.нар. ранна превенция с ученици от 5 и 6 клас в основното училището в с. Кайнарджа. Децата са участници в инициативата „Полицейска академия“. Срещата бе водена от полицейски инспектор Теодор Гърдев и от психолозите на центровете за консултиране и превенция на домашно насилие и за обществена подкрепа в Силистра. Срещата от третата серия е на 19 май в село Добротица, община Ситово.

Няма коментари:

Публикуване на коментар