петък, 15 май 2015 г.

Най-ниска е средната заплата във Видин - 568 лв. по данни за 2014 г., Благоевград - 588 лв., Кюстендил - 610 лв., Хасково - 611 лв. и Силистра, където средно се получават 623 лв.

Скъпите зеленчуци увеличиха издръжката на живот
akcent.bg | 01.05.2015 г.

Пропастта в заплащането в отделните области в страната става все по-голяма, показва анализ на КНСБ за издръжката на живота. През 2014 г. в осем области средната заплата е била около 75% от средната за страната, а през 2008 г. на това ниво са били възнагражденията в шест области.

  Най-ниска е средната заплата във Видин - 568 лв. по данни за 2014 г., Благоевград - 588 лв., Кюстендил - 610 лв., Хасково - 611 лв. и Силистра, където средно се получават 623 лв. През 2014 г. средномесечният размер на работната заплата за страната е 828 лв., което на годишна база е увеличение с 6.8%. "Наблюдава се тенденция на задълбочаване на различията между регионите. Основните причини за това са застаряване на населението в по-малко развитите населени места, както и недобре развита бизнес среда и стимулиране на местните инвестиции," коментира Виолета Иванова от КНСБ.

  Въпреки че в останалите 20 области този праг от 75% е минат, положението също не е толкова добро. Тенденцията да се запазва ръстът на средната заплата за последните четири години се дължи на намаление на наетите, показват още данните на синдикатите. От 2010 до 2014 г. наетите са намалели с 12%, или с 300 650 души, като за миналата година са 60 204 души. Наред с това се увеличава и делът на хората, които са наети на минимална заплата. През 2008 г. те са били 9.9%, а през 2014 г. стават 11.6%, или 260 хил. души повече работят на най-ниското възнаграждение за страната. Прави впечатление, че в някои области този процент е двоен на средния за страната. Така например в Монтана наетите на минимална заплата са 23.5% от всички, във Видин - 21.3, а в Търговище - 20%.

  След като за последното тримесечие на м.г. издръжката на живот за първи път от кризата отбеляза намаление, то сега тя отново тръгна нагоре. За март за едно лице от домакинството са били нужни 563.21 лв., а за четиричленно домакинство - 2253 лв. Тези средства осигуряват най-важните неща, без да е нужно да се налагат ограничения. Спрямо последното тримесечие на м.г. издръжката се е увеличила с 1.33 лв. на човек. Основната причина е поскъпването на сезонните храни. При хранителните стоки се отчита ръст от 0.5% спрямо предходното тримесечие. На годишна база обаче някои зеленчуци са достигнали рекордни нива. Така например зелето е поскъпнало с 65% спрямо м.г., а марулята - с 46%.

  Общият доход на лице от домакинството през 2014 г. остава непроменен спрямо 2013 г. - 401 лв. месечно, което представлява около 71% от необходимите средства за издръжка на живота. "Има увеличение на групата с високи доходи за сметка на тази с ниски, но доколко има реално подобрение, ще се види в следващите анализи на синдиката", коментира Иванова.

           ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
  БСП внесе нов законопроект за въвеждане на прогресивно данъчно облагане от догодина и отмяна на плоския данък. Предлага се нова скала за облагане доходите на физическите лица, различна от тази, която вече бе отхвърлена в началото на мандата с дружните усилия на ГЕРБ, ДПС и РБ. Според социалистите, които представиха проекта си пред журналисти в навечерието на 1 май, от тази промяна се очаква положителен ефект от около 200 млн. лв. годишно.

  БСП предлага да се въведе необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата. Новата скала предвижда данъкът за доходите до 1000 лв. да е 10% за горницата над необлагаемия минимум, за доходите между 1000 и 2000 лв. - 17% за горницата над 1000 лв. Доходите от 2000 до 5000 лв. да се облагат с 22% за горницата над 2000 лв, а тези между 5000 и 10 000 лв. - с 25 на сто за горницата над 5 хил. лв., предлагат социалистите. За доходи над 10 хил. лв. се предвижда ставката да е 27% за горницата над тази сума. 

  Въвежда се и семейно-подоходно облагане, като за първо дете необлагаемият минимум се завишава с 15 на сто, а за второ - с още 10%. Завишаването на необлагаемия минимум ще се декларира и ползва от единия родител по избор, е записано в законопроекта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар