четвъртък, 28 май 2015 г.

Технически приеми и мерки, прилагани от ДФ "Земеделие" към 28 май 2015 г.

КРЕДИТИРАНЕ
Срокове  
Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство Указания
целогодишно
Кредитиране на одобрени проекти по мерки Б и Г на Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 Указания и документи
до 31.07.2015 г.
Кредитиране на проекти по Схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”  Указания и документи
до 31.12.2020 г.
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Схема Помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”
до 31.12.2020 г.
Схема „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“ Указания
23.03÷31.08.2015 г.
Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”
04.05÷30.09.2015 г.
Схема за държавна помощ de minimis в подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 и началото на 2015 г.
·                   Кандидатстване
·                   Сключване на договори и изплащане на сумите  ·  10÷30.06.2015 г.
·  13÷31.07.2015 г.
Схема за държавна помощ   de minimis за земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни
  • Сключване на договори и изплащане на сумите 


·         До 19 юни, 2015 г.
Схема за държавна помощ   de minimis за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави и биволици
  • Сключване на договори и изплащане на сумите 


·         До 19 юни, 2015 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
·                  За проекти за закупуване на земеделска техника и други дейности  (СМР, създаване на градини, др.) Указания, образци на документи и др.


14.04÷08.06.2015 г.
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ 2015
·                   Прием на заявления по ДПП 2015 без санкция
·                   Редакция на подадени заявления , в това число добавяне на схеми, мерки, парцели или животни
·                   Прием на заявления със санкция 1% за всеки ден закъснение

·                   Период на задържане на животните по схема за обвързана подкрепа за животни (80 дни) –
·                   Период на задържане на животните по схема за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни)
·                   Дата към която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си
·  до 29.05.2015 г. вкл.
·  до 15.06.2015 г. вкл.

·  до 23.06.215 г. вкл.

·  24.6 до 11.9.2015 г.

·  24.6 до 01.10.2015 г.

·  Към 23.06.2015 г.Няма коментари:

Публикуване на коментар