сряда, 13 май 2015 г.

Две библиотекарки от Силистра номинирани за библиотекар на годината

Номинации в категория  "Библиотекар на годината 2014" - ББИА - Българска библиотечно-информационна асоциация.

Дияна Георгиева и Светла Ангелова – библиотекари в Детския отдел на РБ „Партений Павлович“  
–  
Силистра
        Дияна Георгиева и Светла Ангелова са изключително активни в насърчаване на четенето сред децата. Те организират непрекъснато тематични срещи и работилници, насочени към развиване у младите читатели на любов към книгите чрез забавление, съзнание за опазване на околната среда, традициите и обичаите и т.н. Благодарение на техните усилия, в г. Силистра се наблюдава перфектна симбиоза между училището и библиотеката с цел насърчаване на четенето. Освен тематични събития, организирани от детски отдел на библиотеката, Дияна Георгиева и Светла Ангелова участват активно като партньори и разпространители на идеите на други кампании за повишаване на четенето като „Читателска щафета“, награда „Бисерче вълшебно“ и други. Упоритата им и постоянна работа превръща Силистра в един от най-четящите градове в кампаниите, организирани от фондация „Детски книги“.
Носител на наградата: Юлия Димитрова – гл.  библиотекар в библиотеката при НЧ „П. Р. Славейков – 1908“, г. Пловдив 
Годишните библиотечни награди на ББИА за 2014 г. бяха обявени на тържественото откриване на Националната библиотечна седмица на 11 май 2015 г. в зала Средец на София Хотел Балкан, пл. "Света Неделя" № 5, София.Наградите бяха връчени от г-жа Полина Карастоянова, Председател на Комисията по културата и медиите  към 43-тото НС, г-жа Гинка Чавдарова – Председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки – България“, г-н Карл Форцхаймър, съ-председател на Фондация "Америка за България", г-жа Снежана Янева – Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар