петък, 15 май 2015 г.

В Русе премина 17-ото изложение на техника и технологии В Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе открито 17-ото изложение на техника и технологии. В ритуала участваха представители на различни местни и регионални властови институции, вкл. заместник областният управител на област Силистра Младен Минчев.
Кметът на Русе заяви в словото си: „В град Русе има добре обособена научна среда, която работи за приемственост и в бизнеса, а доказателство за това е автомобилният клъстър, който успя да се обособи благодарение на помощта на РУ „Ангел Кънчев“.
Като град лидер, общината се стремяла да развива Русе както в туристически, научно и културно отношение, така и технологически и подобряване бизнес средата в града. Кметът пожела на организаторите още по-добри резултати в края на изложението и остана да разгледа технологичните щандове, както и изложението на новите модели водещи автомобилни марки.
Какви други дейности има в изложението – презентации и демонстрационни занятия за студентите и докторантите с представители на фирмите изложителки (на брой 80 фирми от IT бранша и телекомуникациите). В просторния парк на университета – обработваща техника за земеделието, прикачен инвентар, средства за растителна защита, градинска техника, напоителни системи и други стоки и услуги за селскостопанското производство.
Текст и сн. по Акцент.бг


Няма коментари:

Публикуване на коментар