сряда, 20 май 2015 г.

Продължава рейдът сред деца с дискусия за домашното насилиеНа 19 май 2015 г. бе проведена среща с ученици от 5 и 6 клас от ОУ „Отец Паисий“ – с. Добротица, община Ситово. Срещата бе насочена към дискутиране на проблемите на домашното насилие с цел постигане на ранна превенция по проблема. Децата са участници в инициативата „Детска полицейска академия“.
Срещата бе водена от Валентин Димитров, началник на полицейския участък в община Ситово, и от психолозите Катрин Данчева и Катя Колева, съответно от от Център за консултиране и превенция на домашно насилие и от Кризисен център за лица, обект на домашно насилие и трафик на хора.
Подобни срещи бяха проведени в предишни дни в училищата в град Алфатар и в в с. Кайнарджа, където също работят по проекта "Детска полицейска академия". В Силистренска област началото на „Детска полицейска академия” е поставено през  2006 г., реализирана до този момент без прекъсване. 
Женско сдружение Екатерина Каравелова – Силистра продължава реализацията на проекта Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра. От началото на 2015 г. в Центъра се разширява работата с жертви и с извършители на домашно насилие. 
В края на м. март 2015 в Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, в рамките на което бе приет доклад за реализиран мониторинг за 2014 г. по прилагане на Закона за защита от домашно насилие и изпълнение на Националната програма на регионално ниво.
 Утвърден бе план за работа през 2015 г., като част от дейностите на съвета предвиждат ранна превенция сред подрастващите и работа сред рискови общности в седемте общини на област Силистра.
Няма коментари:

Публикуване на коментар