петък, 15 май 2015 г.

Физичка е отличничката на Филиал Силистра, филоложка - №1 в категорията "студентка майка с най-високи успехи в учението"

      

         В зала „Проф. Славчо Иванов“ на Филиал Силистра при Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе тържество, свързано с Майските четения и посветено на предстоящия през есента на настоящата година 70-годишен юбилей на университета. В празника, предназначен за абсолвентите и на докладчиците в конференцията, се включиха областният управител Стоян Бонев, председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова и Ростислав Павлов - секретар на община Силистра, всеки от които приветства участниците във форума, организиран от ръководството на Филиала в лицето на неговия директор доц. д-р Теменужка Богданова.
         Ръководството на учебното заведение бе представено от проф. д-р Ангел Смрикаров, ръководител на Университетския научно-изследователски комплекс. В тържеството се включиха и двама бивши директори на Филиала – доц. Илиана Горанова (1992-2008 г.) и доц. Димо Димов (2008-2012 г.), които получиха специални поздравителни адреси. Задочно по подобен начин бе уважена в нейно отсъствие и проф. Златоживка Здравкова, директор в периода 2012-2014 г.
         По традиция, началото на която е от преди десетина години, най-добрата студентка отличничка – Бетина Ковачева (специалност „Физика и информатика“), получи „Наградата на областния управител“, а от името на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов бе отличена студентката майка – Мирена Костова (специалност „Български език и френски език“), показала най-високи резултати в изпитите.
          Над 7 000 са студентите, получили дипломи за полувисше и висше образование в Силистра, след като са изкарали курса на обучение първо в Институт за подготовка на прогимназиални учители и в Техническия колеж, а в по-късните години и като студенти в Русенския университет, базиран в крайдунавския град. В момента в него се учат 420 редовни и задочни студенти в степен „бакалавър“, 75 – в степен „магистър“, а двама са докторантите. От особена важност е Центърът за продължаващо обучение, както и създадените клубни форми за работа със студентите. Традиционни са и Майските четения – преди няколко дни в студентската и докторантската сесия са били представени 28 доклада.
         Гостът от Русе похвали местната академичната общност за инициативността и усърдието, с което работи, подкрепяйки впечатлението си с няколко показателни цифри: всеки четвърти от преподавателите ползва двете интерактивни „дъски“ в залите за обучение, което е полезно в общуването с т.нар. дигитално поколение, от което са сегашните студенти. Тази година в Четенията с 38 доклада ще се явят тукашните по-малко от 20 преподаватели – хабилитирани лица и асистенти, което като съотношение е на най-високо ниво. И не на последно място – във Филиал Силистра за пръв път в рамките на РУ „Ангел Кънчев“ са проведени първите лекции „на живо“, т.е. преподавателите са в Русе, а студентите ги виждат и слушат в Силистра.
         Близо 18 години продължава взаимодействието между Силистра и Русе в академичното образование. Ефекта от него обобщи доц. Илиана Горанова в отговор на отправения й поздравителния адрес: „В предварителен разговор с областния управител г-н Бонев, с председателя на Общинския съвет д-р Димитрова и в присъствието на ръководителите на университета предложих да се проведе четиристранна работна среща, за уточняване на някои стъпки, за да се използват достатъчно възможностите за по-активна работа в името на бъдещето на Филиала…Могат да се случват чудеса под шапката на Русенския университет.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар