петък, 29 май 2015 г.

Представяне в Силистра на книгата „Йордан Йовков. Летопис на неговия живот и творчество“

В заседателната зала на община Силистра бе представена книга летопис за Йордан Йовков в Силистра, дело на две издателства – „Хеликон“ и „Хермес“, своеобразна малка енциклопедия в два тома със справочен характер и е колективно усилия на учени, събирали информацията в продължение на десетилетия.
Представянето бе по инициатива на Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“, представен на премиерата от доц. д-р Румяна Лебедова, от проф. Иван Недев и техни студенти. Тя бе проведена с любезното домакинство на община Силистра с участието на началника на отдел „Култура“ Цветана Игнатова.
Специален гост бе д-р Кремена Митева – главен уредник на Дом паметник „Йордан Йовков“ в Добрич, където на 29-30 септември т.г. ще има национална конференция, посветена на писателя, у когото чувството за дълг е сакрализирано (свещено). Проявата е в негова чест бе по повод 135-ата година от рождението на „певеца на Добруджа“  и с нея бяха закрити Майските научни празници във филиала на университета, открити с изложба от постери също посветена на автора на мита „Златна Добруджа“. Организаторите и участниците бяха уважени с поздравителен адрес от областния управител Стоян Бонев и от поздрав от кмета на община Силистра, подснесен от неговия заместник Денка Михайлова.
Встъпителните думи бяха от доц. Лебедова: „Колеги, приятели на литературата и ценители на книгата, Йордан Йовков е българският световен писател, един от създателите на мита „Златна Добруджа", автор, органически свързан с нейната природа, култура, духовна атмосфера.
През годините интересът към неговия живот и творчество е неизменно жив, въпреки промяната в ценностната йерархия и нравствените опори на общността, въпреки смяната на посоките в духовните търсения, въпреки наличието на противоречия и драматични ситуации, родени от приоритетите, които са наложени от политически обстоятелства или водещи личности. Промените обаче сякаш само се превръщат в провокация творчеството на Йовков да бъде осмислено от различен ракурс, така че литературно-критическите интерпретации се разрояват, сякаш за да докажат, че най-важните послания на писателя остават непомътени от времето. Като това: „Голямото страдание ражда голяма любов".
Тази година се навършват 135 г. от рождението на Йордан Йовков и по този повод в контекста на Майските празници във Филиал-Силистра част от инициативите са посветени на годишнината - гостуващата изложба „Пътуване из света на Йордан Йовков" откри Майските празници, а днешното представяне на книгата „Йордан Йовков. Летопис на неговия живот и творчество“ ги закрива.
Имам удоволствието да ви представя д-р Кремена Митева - главен уредник на Дом-паметник Йордан Йовков в Добрич, автор на едно от най-сериозните изследвания за творчеството му – „Повестта „Жетварят“ на Йордан Йовков – литературни и културни диалози". Тя е един от създателите на великолепната изложба „Пътуване из света на Йордан Йовков“, която ни гостува през месец май, наш приятел, който всяка година посреща студентите от Филиал Силистра, за да ги запознае с експозицията, представяща живота и творчеството на писателя. Когато през 2003 г. издателство „Ковачев“ започна издаването на поредица книги в библиотека „Граници“, първата издадена книга беше повестта „Жътварят“ на Йовков и в голяма степен това се дължеше на любезното съдействие на дом-паметник „Йордан Йовков“.
Д-р Кремена Митева е един от съставителите на два тома летопис – един изключително сериозен труд, основан на архивни документи; спомени за писателя от негови съвременници; статии, студии, включени в периодични и непериодични издания; монографии, посветени на жизнената му и творческа съдба. Въз основа на този огромен емпиричен материал е реконструирана хронологията на най-важните събития в живота и литературното дело на писателя.
Така щото читателят може да добие представа за неговите духовни изпитания и житейски перипетии; за творческата история на произведения и за специфичното в творческия процес на повествователя; за начина, по който съвременниците му посрещат неговите творби, включително и за ключови исторически събития, слагащи отпечатък върху личната и националната съдба.

Книгата е съпроводена с богат снимков материал и информация за авторите, чиито текстове са използвани като изворов материал. Аз лично определям като едно от достойнствата й нейната отлична и респектираща полиграфия, която представя книгата като артефакт.“

Няма коментари:

Публикуване на коментар