петък, 17 октомври 2014 г.

ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”


Дванадесет са професионалните приемни семейства  на територията на община Силистра. Всички те  са преминали базово обучение и допълнителна професионална квалификация с цел благополучие и развитие на  децата, за които се полагат професионални грижи. Към момента 15 са децата, настанени при приемни родители.
 Статистиката показва, че 34 (0 до 13 години) е броят на децата получили грижа по проекта „И аз имам семейство“ от  месец май 2012г. досега. Половината от тях са осиновени и вече имат свои родители и дом. Едно  дете е настанено в ДМСГД, друго е реинтегрирано в семейна среда, а трето е настанено при близки.
 Проектът  „И аз имам семейство” е  финансиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 “Приеми ме”, съфинансиран от Европейски социален фонд. Дейностите по проекта приключват на 31.12.2014 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар