събота, 25 октомври 2014 г.

Географите и регионалистите в Силистра със своя организация като част от национална асоциация


               В края на работната седмица в Силистра бе създадена Регионална структура на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти. В учредяването й участва доц. д-р Марин Русев от СУ „Климент Охридски”. Структурата на асоциацията в Силиства е №16 у нас. „До края на месеца ще има още на три места в страната”, каза доц. Русев. Асоциацията е регистрирана през тази година и е национална по съдържание. Тя работи в подкрепа на професионалната общност на географите и регионалистите, както и за издигане на авторитета на българската география. Според основателите й неправителствената организация е в основата на ефективната регионална политика. За председател на регионалната структура бе избрана Лиляна Николова, учител в СОУ "Никола Вапцаров" в Силистра. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар