петък, 24 октомври 2014 г.

Двама професори и доцент лектори в 18-я поход "„По пътя на Бедреддин“ в Силистра

Снимката е о т проявата миналата година в
София
Първи ден


09:45 Събиране в Художествена галерия гр. Силистра
10:00 Откриване в конферентната зала
10:15 Проф. д.и.н. Христо Матанов: Чужда власт и съпротива: българите и другите в годините след османското завоевание.
Дискусия
11:15 – 11:45 Кафе пауза
11:45 – доц. Иван Лазаров, Православната църква и религиозните отношения в българските земи през 15-16 в
Дискусия

14:30  Разглеждане на художествената експозиция
15:0Разглеждане на дунавския парк и архитектурно-историческите забележителности на гр. Силистра, както и археологическите разкопки от 2014 г – беседа Светлана Ганчева
16:00  проф. д.и.н. Георги Атанасов: Дуросторум-Дръстър – нови източници касещи  1908-годишната история и археология.  Зрителната зала на ІІ етаж в  Археологическия музей

Втори ден

09:30   Място и значение на извънкласните и училищните дейности - Разговор с Христина Маркова, главен експерт МОН
11:00   Посещение на манастира „Дервент“ – с. Остров, Румъния


Организатори:

КПД „Родно Лудогорие“ със съдействието на община Силистра, МОН, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и СУ „Св. Климент Охридски”

Няма коментари:

Публикуване на коментар