сряда, 29 октомври 2014 г.

Иларио Астинов от „Ротари – област България“: Смисълът на ротарианството е изграждане на водещи личности в общността


           В рамките на годишната си национална програма за посещения в страната в Силистра гостува Иларио Астинов, университетски преродавател от София, който е управител (б.а.-дистрикт гуверньор) на родната ротарианска общност, която е част от най-голямата в света хуманитарна организация Ротари Интернешинъл (РИ)
          В нея със своите близо 90 клуба България е самостоятелна област (Дистрикт 2482), като още почти толкова са младежките структури – Интеракт (за подрастващи от 14 до 18 г.) и Ротаракт (за младежи от 18 до 25 г.). Силистренският ротариански клуб е създаден през 2002 г. и в момента в него членуват 24 мъже от 29 до 71 г. Негов 14-и президент е Георги Иванов, в момента кмет на село Сребърна. Клубът е създател и спонсор на Интеракт клуб с настоящ президент Моника Генчева, в който членуват 15 души – момчета и момичета от няколко училища.
Срещата с госта премина с членовете на двата клуба в комплекс „Дръстър“, където членовете им провеждат седмичните си сбирки. Пред силистренци, в присъствието на своя зонален асистент Ирена Бонева от Ротари клуб – Тутракан, той заяви, че в рамките на т.нар. пето авеню за служба в Рожтари – работата с бъдещите поколения, ротарианците са призвани да привличат младите и да съдействат за тяхното изграждане като водещи личности в своята общност. Целта е да се създадат  необходимите условия и да се даде право и възможност за лична изява на отделните членове на Интеракт и Ротаракт. Подобен подход ще помогне на отделните клубове и общности да идентифицират и да се фокусират върху потенциала, който притежават, както и ще се подпомогне личното и професионалното им развитие.
Всичко това бе представено в контекста на тазгодишния девиз на РИ: „Озари Ротари“ и на логиката на живота: досегашни членове на Интеракт Силистра вече учат в чужбина – във Великобритания, Франция, Русия и Германия, където имат възможност да продължат своята дейност в полза на обществото. В някои от тези страни има мощни клубове, които биха били подходящи партньори на българските структури, за да се реализират в обозримо бъдеще големи проекти в полза на цели общности. По дефиниция световният ротариански фонд подпомага общо 6 теми, сред които „мир и разбирателство между хората“, „детско и майчино здраве“, „ограмотяване на населението“, „регионално икономическо развитие“ и др.

По време на деловата част от срещата, на която бе представена и изложба с над 120 снимки на Силистра, благодарение на Христо Христов – секретар на Филателно дружество „Димитър Дончев“, г-н Астинов връчи на Ротари клуб – Силистра две грамоти от ръководството на дистрикта, както и значки за членство на най-новото попълнение в редиците на клуба. Това са Павлин Иванов, Галин Нарлев и Александър Сабанов. С отделен ритуал бяха почетени и двамата юбиляри от тази ротарианска година (1 юли 2014 – 1 юли 2015 г.) – инж. Стефан Райчев и инж. Евгени Георгиев, всеки от които вече е бил по една година начело на първия в Крайдунавска Добруджа ротариански клуб. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар