петък, 24 октомври 2014 г.

Семинар в Областна администрация-Силистра по основните приоритети на териториалните органи на изпълнителната власт при осигуряване на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации

24/10/2014


 http://silistra.government.bg/
            
        В Областна администрация Силистра по покана на областния управител г-н Стоян Бонев се проведе семинар по основните приоритети на териториалните органи на изпълнителната власт при осигуряване на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации. В неговото провеждане участва заместник областният управител Венцислав Маринов, който представи екипа обучители начело с инж. Румен Мъров, началник на областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра.
         За осъществяването му е необходимо тясно сътрудничество и партньорство, както и развитие на доброволчеството. За целта създаването на доброволни формирования към общините за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, следва да бъде приоритет в работата на органите, имащи отношение по организиране защитата на населението.
           В семинара бе представена националната Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования и изменението на нормативната база, регламентираща организацията и дейността им.  В рамките на форума бе теоретично проигран Общински план за защита при бедствия по отношение на оповестяването и събирането на доброволци. Представителите на общините Алфатар, Ситово и Кайнарджа, където има регистрирани доброволни формирования, споделиха опит за начина на оповестяване и за събиране на доброволците при произволен случай на бедствие.
         В момента в област Силистра има изградени 3 доброволни формирования – в общините Ситово, Алфатар и Кайнарджа (с общо 25 доброволци), през 2016 г. трябва да има в Дулово, Тутракан и Главиница, а през 2017 г. и в община Силистра. В страната има 161 формирования с 2 296 доброволци, преминаващи през 6 вида обучения в три регламентирани модула. В обученията могат да участват и доброволци до 16 г., но без право да се включват в изпълнение на конкретни задачи.
          Според направените промени в нормативната база могат да бъдат привличани еднолични търговци с налична техника. За изпълнение на дейностите се изготвят съвместни планове между кметовете на общини като началници на формированията с Областното управление на ПБЗН. Ново е също, че всички доброволци ще имат на облеклото си емблеми и обозначителни знаци. Обогатени са възможностите за стимулиране на участниците във формированията: преференции за паркиране, частично или изцяло опрощаване на определени такси към общините, с решения на общинските съвети, разбира се, и др.
      „Малките общини задължително трябва да имат доброволни формирования, нормативната уредба позволява подпомагането им, вкл. с техника, както вече е направено за Ситово с автомобил „ЗИЛ-130“, поради което общините с полицейски участъци не трябва да се успокояват, а трябва да създадат структури за помощ при бедствия и аварии“, заяви инж. Румен Мъров.
         В семинара бяха поставени и въпроси от общините – предимно от Алфатар и Кайнарджа, преди всичко, свързани с възстановяване на средства от финансовото министерство, както и с проблеми във връзка с материалното стимулиране, средствата за облекло и за оборудване. Споделена бе различна практика, основаваща се на решаване на въпросите с възможностите на съответните общини. Проблемите са отразени и в годишните доклади на регионалната структура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар