петък, 17 октомври 2014 г.

Приключиха ремонтните работи по три пътни участъка от четвъртокласната пътна мрежа в община Силистра

Община Силистра:  
         Приключиха ремонтните работи по три пътни участъка от четвъртокласната пътна мрежа в община Силистра. Строително монтажните работи по пътища от общинската четвъртокласна пътна мрежа приключиха. Стойността им е над 230 хил. лв. с ДДС. Те са отпуснати от държавният бюджет като целева субсидия, а разпределението им е направено с решение на Общински съвет – Силистра. Изпълнител по дейностите след проведена обществена поръчка е „Пътстроймонтаж“ ООД гр. Силистра. Техническата спецификация показва, че преди полагането на асфалта са извършени следните дейности: изравняване на пътните участъци, изваждане на старата увредена настилка и полагане на битумен разлив и др. 
          Отремонтирани са почти 3 хил. кв.м. по Път 3-218: Силистра – Иширково- Дулово – Полковник Ламбриново – Смилец. Стойността на дейностите е около 69 хил. лв. без ДДС.
По Път 2-71: Силистра – Добрич през Главан  са ремонтирани още около 3 хил. кв.м. на стойност 63 хил.лв.без ДДС. Завърши ремонтът и на пътният участък Силистра – Добрич – Срацимир – Бабук – Казимир – Проф. Иширково /Път3-218/ и /Път2-71/.  Отремонтирани са около 2 400 кв.м. път по това направление на стойност 60 хил.л в. без ДДС. Според договора с изпълнителя срокът за гаранция за добро изпълнение на СМР е две години от приемане на обекта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар