събота, 4 октомври 2014 г.

100 силистренци в списъка за пазачи на река Дунав


         До близо 100 души набъбна списъкът за доброволци, пазачи на река Дунав, изготвен от СНЦ „Дунавски клуб” в рамките на кампания, която е част от проекта „Понтонът на Дунавски клуб – лаборатория и класна стая“, финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Част от него е и събитието "Дискусия дунавски форум” на тема „Участие на гражданите в изграждане политики за опазване чистотата на крайбрежните води и поддържане на зелените крайбрежни зони”, проведено на 3 октомври 2014 година в конферентната зала на „Туристически Информационен център” в Силистра. По време на събитието са приети нови членове в обществената група "Пазач за опазване чистотата  на Дунава и развитие на крайбрежните зони".
 Директорът Александър Кононов разказа за Клуб "Млади еколози” с ученици от ОУ "Иван Вазов" с ръководител главен учител Каталина Ангелова, който в момента реализира трансграничен проеикт с Фондация „НАТУРА ВИЕ” – Кълъраш.
 По проекта вече са проведени обучения на членовете на клуба в Тюленово и в Балчик, има и дискусии с представители на неправителствени организации и общински съветници. Продължава пробовземането от водата в река Дунав паралелно с Изпълнителна агенция „Околна среда“, данните от които влизат в специален бюлетин. Главният извод е, че водите на реката са годни за развитие на риба и на черупкови организми.
За изключително атрактивия и с полезно съдържание тридневен летен лагер на територията на единия от трите най-близки острова до Силистра с деца и ученици – общо 12 от различни училища, разказа Ася Иванова. В рамките на програмата му участниците в лагера са преминали през няколко обучения – наблюдение на реката и пробовземане, завързване на морски възли, оцеляване в трудни условия, улов и приготвяне на рибни ястия, растително и животинско разнообразие в природата и реката. Сред лекторите са били Пламен Гойчев, Борислав Ганев, боцман Димитров, Орлин Николов, Стефан Николов и др.
По интересен начин – „Училище в лодка“, е наречено предложеното на младите силистренци предизвикателство, което те искат да продължи още следващата година. Защото, както казват участниците: „Това е едновременно преживяване, приключение и обучение”. Отделно – важен момент е гостуването на подвижния сал, тръгнал от горното течение на Дунав, за да достигне до Силистра, където впоследствие бе посрещнат най-тържествено с програма на СНЦ „За по-красива и добра Силистра”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар