понеделник, 20 октомври 2014 г.

Неправителственият сектор разработи иновативна методика за образование по правата на детето


Петър Цветковдиректор на Общинско
спортно училище “Дръстър”
Екипите на двата проекта “Различни деца с еднакви права”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО и “Успяваме заедно в различието си”, финансирани от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, провеждат 21 октомври 2014 от 11.00 в зала "Сребърна" на хотел "Дръстър" в Силистра съвместна пресконференция. Първият проект се изпълнява от СНЦ “Паралел-Силистра”, а вторият - от  Общинското спортно училище “Дръстър”. Координатори: Диана Бебенова-Николова  от СНЦ “Паралел-Силистра”    и  Петър Цветковдиректор на Общинско спортно училище “Дръстър”.
 Пред медиите ще бъде изнесена информация как ще продължи прилагането на иновативната методика за образование по права на детето, разработена  в рамките на проекта “Успяваме заедно в различието си” при изпълнението на проекта на Спортното училище. Новите проектни дейности целят да въведат в учебната програма клубни форми на интеркултурно образование за опознаване и културно взаимодействие между етническите общности в училището.
 Връзката между интеркултурното образование и това по правата на детето е фиксирана в редица документи на ООН. Основата е член 26 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948г. , който постановява, че “…образованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и засилване на уважението към правата на човека и основните свободи. То трябва да съдействува за разбирателството, търпимостта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи ” .
Така опитът и резултатите от реализирането на проекта “Различни деца с еднакви права” ще бъдат естествено продължени в новите дейности за интеркултурно образование на учениците от Общинско спортно училище.Няма коментари:

Публикуване на коментар