петък, 17 октомври 2014 г.

Семинар за обучение на ИК "Новата цивилизация", РБ "П. Павлович" и РЕКИЦ Силистра

         На 21.10.2014 г./вторник/ от 10.00 часа, в зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра ще се проведе обучителен семинар на Издателска къща „Новата цивилизация”, съобщи ст. експерт Мария Неделчева от името на съорганизатора РЕКИЦ Силистра.
          Участват: Атанас Панчев - директор на ИК "Новата цивилизация", издател на в. "Квантов преход"; Мариана Праматарова - автор на книгите "Искри от вечността", "Градове, храмове, колоси"; Ефим Кушнер - автор на книгите "Собтсвеникът", "На прага на безсмъртието", "Безкръвната революция", "Полет над пропастта"; Тодор Ялъмов - автор на книгите "Строители на ноосферата", "Петър Димков - родолюбец, мислител, лечител", "Учителят - пророк на шестата раса".
         В програмата: Светомира Вачева: „Комплектуване, описание и регистрация на книги. Класиране по УДК. Библиотечна документация. Каталогизация и инвентаризация"; Галина Раева: „Библиотечна статистика"; Мануела Енчева: "Методика на краеведската дейност в читалищната библиотека. Подбор и описване на краеведски материали. Насоки за проучване историята на родния край". Дияна Георгиева, Светла Ангелова: „Иновативни практики за стимулиране на детското четене“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар