неделя, 26 октомври 2014 г.

Навръх Димитровден кметът на община Ситово стана почетен гражданин на общината, а 13 души получиха награди


В село Ситово навръх Димитровден се проведе тържествено заседание на местния законодателен орган – Общински съвет – Ситово, свикан от председателя му Моазес Мехмед. На нея бяха изпълнени предварително взети решения, едното от които удостои със званието „Почетен гражданин“ кмета на община Ситово инж. Николай Неделчев. 
      За 13 граждани на общината имаше различни отличия съгласно правилника за символика: с почетен знак „За граждански принос“ посмъртно бе награден Павел Великов Киров – „За личен принос в решаване на местни проблеми и прояви на висока гражданска отговорност.
       „Грамота на община Ситово“ в категорията „За съществен принос в издигане духовното развитие на Община Ситово“ получиха Маринка Иванова Лупашкова, Дарина Жекова Иванова, Красимира Иванова Стоева, Руска Георгиева Господинова, Марийка Димитрова Димова, Деспина Драганова Енева, Веска Иванова Папазова и Иванка Петрова Русева.
          Грамоти „За дарителска дейност“ – Красимир Димитров Тодоров, Иван Николов Димов, Петър Валентинов Минчев. Грамота „За заслуги в областта на спорта“ – Мелих Танер Алим, а „За  проява на старание, търпение и човечност при изпълнение на служебните задължения“ – Шенгюл Февзи Адем.
Пред общинските съветници кметът на общината инж. Неделчев заяви: „В българската история общините са били винаги институцията, която е двигател на демократичното общество, тъй като е най-осезаема и видима от гражданите. Тя продължава да забелязва, фиксира и решава всекидневните им проблеми, и в трудни моменти първа им подава ръка. Преди 36 години (22.12.1978 г.) е създадена Община Ситово като административна единицаq в състава на която влизат 12 населени места.“
За жителите на община Ситово 26 октомври е специален празник, тъй като е повод за връщане към традициите, за гордост и удовлетвореност от съграденото през годините в различните мандати на местното самоуправление. Още повече, че в народния календар Димитровден е ден за равносметка, в който се прави  рекапитулация на свършеното през отиващата си година.
Какво се случи през 2014 г. в община Ситово в условията на политическа криза, на нарастваща безработица, на границата между два програмни периода в ЕС и на границата между ново и бъдещо управление на страната?
Община Ситово получи и усвои 1 300 000 лв. по инвестиционната правителствена програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите". С тях са рехабилитирани и благоустроени 45 улици във всички населени места на общината. Успешно приключват и два европейски проекта: по ОПРР „Корекция на дере село Попина, община Ситово“ на стойност 616 269 лв. и по ОПРЧР „Звено за услуги в домашна среда. Помощ за независим живот"“ за 155 733 лв. Работено е и по няколко програми в партньорство с Агенцията по заетостта. Реализирана е амбициозна инвестиционна програма, одобрена от Общински съвет, 2/3 от финансовото обезпечаване на която е от собствени приходи, възлизащи на близо 500 000 лв. 
Всичко това е резултат от взаимодействието между двете части на местното самоуправление – изпълнителната кметска власт и колективната в лицето на Общинския съвет – резултатът от това са подкрепата и бързите конструктивни решения, допринесли за развитието на цялата община, допринасящо полза за обществеността. Въпреки различията в разбиранията на различните политически сили, проявили в работата си в случая разум и отговорност; разбирателство, доверие и прагматичност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар