вторник, 7 октомври 2014 г.

Победителят в Международния ден на правото да знам Борис Рангелов: „Със ЗДОИ може да се установи дали дневният ред на гражданите съвпада с този на политиците”

Интервю
С носителя на наградата „Златен ключ“ за гражданин в Международния ден на правото да знам 2014 г., най-активно използвал правото си на информация, разговаря Диана Банчева
Ден на правото да знам 2014

Борис Рангелов с наградата
Коя поред е за теб наградата „Златен ключ” като активен гражданин?

Това е първата персонална награда, която получавам за гражданската си активност. Миналата година бях сред студентите, инициирали окупацията на Софийския университет, за което получихме наградата „Вдъхновение на годината” на Български хелзинкски комитет.

За какво ще ти послужи този „Златен ключ”?

Мотивира ме да продължа да търся информация. С участието си в гражданските протести съм се ангажирал с каузата, наречена граждански контрол. Най-лесният инструмент за постигането му и за постигането на прозрачност в работата на институциите е Законът за достъп до обществена информация. Той може да помогне на всеки, поискал да открие факти, които администрацията умишлено укрива. Според мен гражданите имат ангажимент да използват ЗДОИ, за да упражняват контрол върху администрацията.

Кога използва ЗДОИ за пръв път?

Заедно с мои познати, учени и общественици направихме инициативен комитет за присъединяване на България към Европейската космическа агенция (ЕКА). В тази връзка се наложи да намеря начин да проуча кореспонденцията на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма тогава и ЕКА. Исках да разбера каква е причината България да е единствената държава от ЕС, която не е член на ЕКА. Оказа се, че част от кореспонденцията липсва. Това е или некомпетентност и немарливост, което е престъпление в администрацията, или кореспонденцията нарочно се укрива. Все още не мога да сглобя пъзела. Имайте предвид, че става дума за милиони, които трябва да се разпределят – от една страна България ще трябва да плаща голям членски внос, а от друга ще получи големи финансови възможности и ползи. И нещо важно според мен: със ЗДОИ може да се установи дали дневният ред на гражданите съвпада с този на политиците. Чрез ЗДОИ може да се разбере какво те си говорят с Европейския съюз, с Русия, помежду си.

Спомена, че медиите са ти помогнали във връзка с другите две заявления, които си подавал – към МВР.

Медиите помогнаха за разгласяването на тази информация, тъй като заявленията и последвалите отговори са с голямо обществено значение. Ще откроя бТВ, които взеха присърце цялата инициатива и дори сами търсиха информация по темата. Истината е, че МВР се забави повече от 14 дни с отговора си по моето заявление, което е нарушение на закона. Подадох заявлението на 2 септември, а до днес – 28 септември, отговор нямам. Поисках информация за работата на охранителните органи по време на протестите, както и договорите за загражденията около парламента по това време. Добре че днес, на церемонията, се срещнах със заместник министъра на вътрешните работи, на когото дадох входящия номер и му казах – хубаво, че получихте награда, но вече има закъснение от 15 дни. Информацията е важно да бъде предоставена преди изборите.

Какви са другите теми, по които имаш намерение да търсиш информация?

Занимавам се с теми, свързани с висшето образование. Единствената национална представителна студентска организация Национално представителство на студентските съвети (НПСС), която е вписана в Закона за висшето образование като такава, не е задължено лице по ЗДОИ. А бюджетът на НПСС е огромен. Формира се от 10% от бюджета на студентските съвети. Бюджетът на Студентския съвет на Софийския университет е 180 000 лв. Десет процента са 18 000 лв, те отиват за членски внос в НПСС. Оттам нататък тези пари са безотчетни. А това са средства, които са на университети, държавно субсидирани, както и от нас студентите. Въпросът ми е защо една такава организация, вписана в Закона за висшето образование като национално представителна студетска организация, не е задължена по ЗДОИ. Мисля да отправя въпросите си към Министерство на образованието и подозирам, че отговорът ще бъде „Нямаме връзка с НПСС”. ЗДОИ, освен че е един от най-добре работещите закони, има и дефекти – дребни детайли, с които се сблъсках. Единият пример е с Национално представителство на студентските съвети, а другият е с отговорите, които започнах да получавам от ОДМВР-та в страната, по моето заявление. Получих от Стара Загора Решение за предоставяне на достъп до информация за броя на командированите служители от съответното ОДМВР по време на антиправителствените протести. В решението пише, че ще ми бъде предоставен достъп, след като заплатя 14 стотинки с банков превод, впрочем неговата цена е 3 лв, и се явя на място в ОДМВР – Стара Загора. До момента съм получил около 10 такива писма. Искам да похваля всички ОДМВР-та, които ми отговориха и в решението за предоставяне на достъп са вмъкнали в едно изречение, че исканата информация може да бъде предоставена в кратък вид, именно в това решение. И са го направили. Така спестяват административни разходи и моето ходене на място.

Какво би пожелал на себе си и на застъпниците за свобода на информацията?

Живеем в обществена система, в която имаме право на неща, като това да знаем. Всички граждани имат право да знаят, да питат. Имат правото да осъществяват контрол. Пожелавам повече хора да използват ЗДОИ като инструмент за получаване на информация, свързана с теми, засягащи всички. Хората трябва да са все по-активни и цялото обществено напрежение, на което сме свидетели напоследък, да бъде канализирано. Нека всеки участник в протестите през изминалата година и половина изпрати по едно заявление по тема, която го интересува. И всеки, който не подкрепя протестите, също да изпрати едно заявление по тема, която го интересува. Тогава ще се натъкнем на големи находки.

Назаем от http://www.aip-bg.org/

Няма коментари:

Публикуване на коментар