понеделник, 23 януари 2017 г.

Обсъждат резервата в Сребърна като обект в трансграничен туристически маршрут

Биосферният резерват „Сребърна“ става част от трансграничен туристически маршрут , стана ясно след провелата се в Русе кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на предварително проучване на природното наследство и неговия потенциал за социализация в българо-румънския трансграничен регион. Тя е в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“.

Провежда се предварително проучване на обектите на природното наследство в региона, сред които е и Биосферния резерват „Сребърна“. Изследването си поставя за цел да изготви оценка на техния туристически потенциал, както и проучи спецификите на различните режими на управление. Въз основа на получените резултати трябва да се разработи вариант на маршрута.

За тази цел се предвиждат консултации със заинтересованите страни и експертната общност под формата на кръгли маси – по две в България и в Румъния. Те ще доведат до избор на най-подходящ вариант за създаване на маршрута и за постигане на консенсус относно проблемните области и предизвикателства пред управлението и популяризирането на обекти туристически дестинации.

Към резервата има Природонаучен музей при община Силистра, който наскоро бе обновен както като сграда, така и като експозиция. Възможно е наблюдаване на пеликанската колония. Има отделено място за рибари любители. 
Няма коментари:

Публикуване на коментар