понеделник, 30 януари 2017 г.

Представител на ГЕРБ начело на РИК Силистра, правителството отдели 29,9 млн. лева за парламентарните избори

Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев събра в заседателната зала на Областна администрация Силистра представители на ръководствата на представените в 43-ото НС на Република България партии и коалиции от област Силистра във връзка с поканата му за провеждане на консултации относно формиране на състава на РИК за 20-и избирателен район Силистра, предвиден да се състои от 13 души: един председател, двама заместник председатели, един секретар, 9 членове.

Консултациите са в резултат на изпълнение на  Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.) на Президента на Република България, чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 4130-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК.

На консултациите писмени предложения за състава на РИК и всички необходими документи, изброени изчерпателно в Решение № 4130-НС от 26.01.2017 г. на ЦИК, представиха Партия ГЕРБ (на базата на представителството си в досегашния парламент в състава на РИК Силистра партията разполага с 4 квоти), Коалиция „БСП Лява България“ и Партия ДПС (по 2 квоти), Коалиция „Реформаторски блок“, Коалиция „Патриотичен фронт“, Партия „Атака“, Коалиция „България без цензура“ и Коалиция „АБВ“ (по 1 квота).

След направените предложения и последвалите обсъждания в протокола е записано, че политическите консултации завършват със следното разпределение: председател – представител на Партия „ГЕРБ“, заместник председатели – представители на Коалиция „БСП Лява България“ и Партия „ДПС“, секретар – представител на Коалиция „РБ“, членове – представители на Партия „ГЕРБ“ - 3; Коалиция „БСП Лява България“, Партия „ДПС“, Коалиция „ПФ“, Партия „Атака“, Коалиция „ББЦ“ и Коалиция „АБВ“ - по един.
---
Правителството възложи на вицепремиера по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната цялостната координация на дейностите, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите за Народно събрание на 26 март. Той организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. В задълженията му влизат още и дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия (ЦИК) на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на план-сметка за разходите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и националния референдум, съгласувана с ЦИК. Той трябва да предложи и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове.

Министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР, а министърът на регионалното развитие и благоустройството ще координира изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

На правителственото заседание беше приета и план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители. С одобрените средства в размер на 29,9 млн. лева ще се финансират дейностите по организационно-техническата подготовка и провеждането на вота. Актът на Министерския съвет е в изпълнение на чл. 18 от Изборния кодекс. Средствата по план-сметката ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар