петък, 13 януари 2017 г.

Кръгла маса в Русе за българо-румънски природо-туристически маршрут


На 19 януари в гр. Русе ще бъде проведена Кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на предварително проучване на обектите на природното наследство и българо-румънския трансграничен регион и техния туристически потенциал. Тя е в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния - България“, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и финансиран чрез Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Фондация „Жива природа“ в гр. Кълъраш.

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото природно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на природното богатство: Маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България”

В рамките на проекта се провежда предварително проучване на обектите на природното наследство в региона. Изследването си поставя за цел да изготви оценка на техния туристически потенциал, както и проучи спецификите на различните режими на управление. Въз основа на получените резултати трябва да се разработи вариант на маршрут „Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България”.

За тази цел се предвижда провеждането на консултации със заинтересованите страни и експертната общност, под формата на кръгли маси - 2 в България и 2 в Румъния. Те ще доведат до избор на най-подходящ вариант за създаването на маршрута и до постигане на консенсус относно проблемните области и предизвикателства пред управлението и популяризирането на обекти като туристически дестинации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар