понеделник, 16 януари 2017 г.

Кълвачи нападат кошерите, стресират пчелите

Зимата създава различни проблеми на хората, вкл. и на селските стопани, но тя е опасна и за обитателите на природата. Пчелните кошери в суровите зимни дни са обект на внимание на кълвачите, които в търсен на храна ги нападат, за да се докопат до восъка, създаден от пчелите. От това постоянно чукане по кошера, пчелите се дразнят, излизат навън и премръзват, алармират собствениците на пчелните семейства, които прегазват снежните преспи, за да наобиколят местата, където са разположение жилищата на медопроизводителите.

Междувременно стана ясно, че Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие“ е утвърдил условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство 2017­-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Облекчените условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от програмата. 

Обхватът на новата схема за кредитиране е разширен, като в него са включени също така и разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство. Кредитите се отпускат пряко от фонда при лихва от 4 процента на годишна база като финансирането е еднократно. 

Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко­-продажба. Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в областните дирекции на фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице. 

---
770 земеделски стопани от Силистренско се очаква да подадат документи по схемата за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. Това съобщи директорът на областната дирекция на Държавния фонд "Земеделие" в Силистра Христина Николова. Площите, за които ще се кандидатства са 3 274 хектара с плодове, 1 283 хектара със зеленчуци - полско производство и два хектара с оранжерийни зеленчуци. Крайният срок за подаване на документите е 31 януари. "След тази дата няма да се приемат документи, затова приканваме стопаните да не чакат последния момент", каза Николова. Попълненият опис по образец се подава на електронен и на хартиен носител в областните дирекции на Фонд "Земеделие" по постоянен адрес на кандидата. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар