петък, 20 януари 2017 г.

Пререгистрацията на 100 хил. земеделци е до края на февруари

Крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани за текущата стопанска година е 28 февруари 2017, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).  Регистрираните земеделски производители са почти 100 000За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. 
 
Заверените в Oбщинските служби „Земеделие“ (ОСЗ) документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път. Като това стане в срок до 20 дни от датата на заверка в ОСЗ.
 
Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017г. също в срок до 28 февруари 2017 г., докато регистриране на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година. След 28 февруари представянето на документи за заверка в ОДЗ може да стане само по служебен път.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар