понеделник, 9 януари 2017 г.

До 31 януари, 2017 г. земеделските стопаните доказват реализацията на произведените плодове и зеленчуци по схемите за обвързано подпомагане по Директни плащания

До 31 януари, 2017 г. земеделските стопаните доказват реализацията на произведените плодове и зеленчуци по схемите за обвързано подпомагане по Директни плащания 
От 3 до 31 януари 2017 година над 770 земеделски стопани от област Силистра, които кандидатстват по схемите на Директни плащания за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Стопаните в Силистренско са заявили за подпомагане около 3274 ха площи с плодове, 1283 ха със зеленчуци полско производство и 2 ха оранжерийни зеленчуци.  

До 31 януари, 2017 г. земеделските стопаните доказват реализацията на произведените плодове и зеленчуци по схемите за обвързано подпомагане по Директни плащания

От 3 до 31 януари 2017 година над 770 земеделски стопани от област Силистра, които кандидатстват по схемите на Директни плащания за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция. Стопаните в Силистренско са заявили за подпомагане около 3274 ха площи с плодове, 1283 ха със зеленчуци полско производство и 2 ха оранжерийни зеленчуци.  

Утвърден е образец на електронен опис на предоставените документи, доказващи реализацията на произведената продукция от заявените за подпомагане площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци - оранжерийно производство, който  е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФ „Земеделие“. Към приложения файл е изготвена и инструкция за неговото попълване.

Описът се изготвя от стопаните следвайки по образеца и заедно с копия на описаните документи се подава в срок до 31 януари 2017 г. включително на електронен и на хартиен носител се представят в областната дирекция на Фонд „Земеделие“ по постоянен адрес или адрес на управление на кандидата. Кандидатите с адрес в област Силистра следва да подават документите в Областна дирекция Силистра в гр. Силистра, л. Симеон Велики 23.  

В декларацията може да се отбелязва площ, на която се отглежда съответната култура, само до размера на заявената за подпомагане в Кампания 2016 площ по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци - оранжерийно производство.

Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за минимален добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. За кампания 2015 г. сумата за обвързано подпомагане бе в размер на 1938 лв. (990.88 евро) на хектар за плодове, 2 328 лв. (1 190.29 евро) на хектар за зеленчуци полско производство и 10 686 лв. (5 463.67 евро) на хектар за зеленчуци - оранжерийно производство.
Няма да получат подпомагане кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, които не са предоставили в определения срок декларация и опис по утвърдения образец за произведена и реализирана продукция през годината на кандидатстване.
Повече информация по схемата може да бъде получена в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ в гр. Силистра, ул. Симеон Велики 23, на телефони 086-817722, 817733 и на интернет адреса на ДФ „Земеделие“ – www.dfz.bg рубриката „Директни плащания 2014-2020  / Кампания 2016“. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар