сряда, 18 януари 2017 г.

Кметът на Главиница обяви частично бедствено положение за 3 села


Кметът на община Главиница Неждет Джевдет обяви със своя заповед от 17 януари (до ликвидиране на последствията от снегонавяването, но не повече от 7 дни) частично бедствено положение на територията на селата Долно Ряхово, Косара и Бащино, въвеждайки в действие Общински план за защита при бедствия и аварии в частта му „План за защита при снегонавяване и обледяване“. Мярката е по повод обстоятелствата: непрекъснат обилен снеговалеж от 16 януари насам; силен вятър, причиняща снегонавявания и образуване на преспи по цялата пътна мрежа на община Главиница; непроходими пътища и оттам невъзможност за снабдяване на населението със стоки от първа необходимост; изключено придвижване на учениците до учебните заведения, както и обслужване на домуващите към домашен социален патронаж. 
Отчетена е недостатъчна обезпеченост с тежка снегопочистваща техника от страна на Областно пътно управление. Двуметрови преспи са затворили следните общински пътища: Тутракан – Зафирово – Косара; Зафирово – Малък Преславец – Долно Ряхово; Главиница – Зафирово – Сокол - Суходол – граница общини  (Главиница – Ситово) Босна в участъка с. Суходол – с. Бащино.
За овладяване на бедственото положение вследствие на обилния снеговалеж да се има за изпълнение следното: преустановяване на учебните занятия в детските градини в посочените населени места до отмяна на бедственото положение. Кметовете на посочените населени места да организират грижи за децата и самотно живеещите възрастни в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани в условията на бедствено положение от хората, които обичайно ги полагат и да осигурят приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи. Документи за извършените разходи да се представят своевременно в Община Главиница.
Оперативната група, определена в Плана за защита при снегонавявания и обледявания да извърши необходимите действия по аварийно-възстановителните работи. Предвидено е също привличане на тежка верижна техника, както и роторен снегорин, за извършваме на снегопочистване на засегнатите участъци. Ще бъде направена организация за снабдяване на посочените населени места с хляб, след разчистване на участъците. В с.Долно Ряхово има лице, което е на хемодиализа, за което е било предвидено след разчистване на пътя да бъде настанено в кметството на с. Зафирово.


Няма коментари:

Публикуване на коментар