вторник, 17 януари 2017 г.

Нов проект стартира в Силистра по темата за борбата срещу домашното насилие

Нов едногодишен проект (декември 2016 – декември 2017 г.) със социално предназначение е актуален от началото на годината в Силистра, съобщиха от СНЦ „Екатеринта Каравелова“ с председател Христина Георгиева. Той се нарича Изпълнение на държавната политика  по проблема домашно насилие чрез Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра”.

Финансиран е от държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието, като с реализацията му се цели повишаване на чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие” в програма за превенция и защита в училищата; предотвратяване на рецидивите на домашно насилие чрез работа с извършители и осигуряване на навременна и адекватна защита на пострадали от домашно насилие. 

Предвидено е също: анализиране на проблема домашно насилие в регион Силистра чрез мониторинг на приложението на специалното законодателство през 2016 г. Крайната цел е промяна на нагласите и създаване на отношение на нетърпимост към домашното насилие.

За реализацията на целите по проекта ще се работи със 150 ученици от различни възрастови групи от 3 училища в област Силистра. Отделна целева група са директори на училища, учители и педагогически съветници (общо 20 души)Чрез включване в програми внимание ще бъде отделено на 10 лица извършители на домашно насилие, насочени от Районните съдилища в Силистра, Тутракан и Дулово. 
Както и на 20 лица от общините от област Силистра, пострадали от домашно насилие: самозаявили се клиенти или насочени от МВР, прокуратура, дирекциите за социално подпомагане и от др. институции, за да влязат в програмите за възстановяване. Проектът е насочен и към работа с 20 от членовете на създадения през 2014 г. Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие.

Чрез какви дейности ще бъдат реализирани целите: предстои разработка и внедряване на на т.нар. Програма за работа с подрастващи, по която е предвидено обучение на директори на училища, учители и педагогически съветници. Други форми са предоставяне на услуги в Центъра за консултиране и превенция срещу домашно насилие в Силистра, чрез използване на специализирани програми за психологическа, социална и правна подкрепа, предвидена за извършители на домашно насилие и на пострадали от домашно насилие. 

Предстои Експертният съвет да проведе на 12 април свое заседание в присъствието на представители на  известната Асоциация „Анимус“, проявяваща интерес към дейността на институциите и организациите, работещи по Закона за защита от домашно насилие, на базата на който Съветът прави всяка година чрез своя мониторинг. В момента върви събирането на информацията за заложения мониторинг, информацията по който трябва да бъде обработена да края на м. февруари т.г.

За периода на създаването си през август 2011 г. до края на 2016 г. Центърът е работил по 188 случая на пострадали от домашно насилие и има 59 регистрирани случаи за работа с лица, извършители на подобен род деяния.


Няма коментари:

Публикуване на коментар