понеделник, 30 януари 2017 г.

Филиал Силистра ще работи по ТГС проект за кариерното развитие на младежката трудова мобилност

На 26.01.2017 г. в Университета за селскостопански науки и ветеринарна медицина  в град Букурещ, Румъния, бе срещата за предварително договаряне на Управляващия орган по Програма Interreg V-A Румъния-България с партньорите по одобрения нов ТГС проект на тема „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност („Career Paths to Youth labor mobility”), приоритетна ос 4, съобщи директорът на Филиал Силистра на РУ „ Ангел Кънчев" доц. д-р Теменужка Богданова. 

Проектът е насочен към общите териториални предизвикателства, свързани с високото ниво на безработица сред хората с висше образование от двете страни на река Дунав.П Той  ще стартира официално, след като сключеният договор бъде подписан и от останалите партньори, вкл. и от проф. д-р инж. Велизара Пенчева, ректор на РУ „Ангел Кънчев“.

Бенефициенти по проекта са университетски структури – Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и на Университета за селскостопански науки и ветеринарна медицина в Кълъраш, промишлените палати в град Русе и в град Кълъраш, както и НПО, подкрепящи бизнеса и иновациите. Те ще реализират инициативи за сътрудничество, пазарно ориентирана образователна схема, съвместни интернет базирани инструменти и панаири за работни мест,а и информация за заетостта в трансграничния регион. 

Проектът (с обща стойност 170 934,74 евро) ще инвестира в уеббазирано предоставяне на изчерпателна и официална информация за социално осигуряване, трудово законодателство и данъчни въпроси в България и Румъния. Дейностите ще позволят 5 910 души да получат достъп до инициативи за заетост и мобилност на труда. 

На срещата партньорите подписаха протокол за предварителното договаряне и обсъдиха следващите етапи от съвместната си работа. Проф. д-р Тома Адриан Дину, декан на Факултета по мениджмънт, икономически инженеринг за развитие на земеделските и селскостопански райони в румънския университет, пожела успех на проекта, като в разговора му с българския екип са обсъдени и други подобни проекти. 

Международният проект бе своеобразен подарък за Филиал Силистра в навечерието на 20-годишнината от влизане на Филиала в крайдунавския град в системата на висшето образование чрез структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“, който наскоро навърши 70 години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар