четвъртък, 17 ноември 2016 г.

В Кълъраш отчитат две програми за ТГС България – Румъния


Съвместният Секретариат на Програмата Интеррег Румъния-България в рамките на Регионалния офис за Трансгранично сътрудничество за границата Румъния – България, който е в Кълъраш, провежда на 21 ноември 2016 в залата на Окръжен съвет Кълъраш  годишна конференция относно напредъка при изпълнението на Програмите за ТГС Румъния – България. Основната цел на конференцията е представяне на етапа на изпълнение на Програмата, както и на резултатите по Програмата за ТГС Румъния – България за периода 2007-2013. Тя е част от поредица от събития, насочени към по-голяма прозрачност в изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество между Румъния – България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар