вторник, 1 ноември 2016 г.

Културни събития в Силистра през м. ноември

ОБЩИНА СИЛИСТРА
     ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”


ПРАЗНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА
   ДУХОВНОСТ И ТРАДИЦИИ
               В СИЛИСТРА

   
1.11., 10 ч.   с. Смилец  Читалището       ► Памет българска”- утро, посветено на народните   будители. Представяне  на  110-годишната историята  
 на читалището  с презентация

   1.11., 10.30 ч. Дом на учителя, стая №5   ► Среща на сезоните” – поетичен портрет на учителката Йорданка Димитрова – иницииран  от Клуб на учителя –пенсионер „Иван Байчев”

1.11., 13  ч.  Център на града  ► Акция на Ученически парламент за разпространение на сентенции на известни личности, посветена на Деня на народните будители
  
  1.11., 15 ч.  с. Бабук  Читалището  Памет българска” - мултимедийна презентация, посветена на народните будители с изложба на книги за народните будители

   1.11., 17 ч.  Етнографски музей  ► Искри от миналото - светлина за бъдещето" изложба по случай приключването на дарителската акция на Регионален исторически музей Силистра

    1.11., 17 ч. с. Сребърна   Природонаучен музей  Празнична вечер на тема Че и ний сме дали нещо на светът…”, по случай 1 ноември - Ден на народните будители, по инициатива на Народно читалище „Паисий Хилендарски – 2006"  с. Айдемир и Народно читалище „Възраждане – 1940”  с. Сребърна

   1.11., 8.30 - 17.45 ч. РБ П. Павлович Регистрационен център   и Филиал  Ден на отворените врати”  безплатна регистрация на читатели

    1.11. 2016 г.   Училища в Община  Силистра   Училищни прояви, посветени на 1 ноември  Ден на народните будители

    1.11. 2016 г.  Народни читалища в Община Силистра  Читалищни прояви, посветени на 1 ноември  Ден на народните будители
  
   1.11.,  04.11. 2016 г. НАО “Галилео Галилей”10-12, 14-16 ч. Седмица на отворените врати в Народна  астрономическа  обсерватория „Галилео Галилей” лекции: „Българският принос в овладяване на световната наука“, „Българските технологии в космоса“

1.11.,  30.11. 2016 г., РБ „П. Павлович”  Iви етаж ► История на християнството по българските земи” - изложба на постери от фонда на библиотеката

1.11.,  30.11. 2016 г.  РБ „П. Павлович” IIри етаж ► Радетели на духовността” (Ден на народните будители и на българската наука)  изложба с  
   материали от фонда на библиотеката
     
 3.11., 16 ч.   Зала Общински съвет  Духът на българина” – Силистра 2016” – награждаване на отличените творби в Областния  ученически литературен  конкурс


2.11., - 30.11. 2016 г.   РБ „П. Павлович” Iви етаж  откриване: 2 ноември от 17 ч.   Списание „Реверс” и историкът Калоян Димов представят изложбата  90 години от издаването на книгата  „Монетите и монетарниците  на Сердика” от Никола Мушмов

3.11., 14 ч.  Зала  Общински съвет История на българското образование"-
Общинска ученическа конференция,  посветена на 155-годишнината на ОУ „Отец Паисий“

5.11., 11 ч.  Куклен театър  Горската аптека” – спектакъл на Драматично – куклен театър – Силистра

12.11., 11 ч.  Куклен театър  Юнакът Келчо, принцесата и змеят”     спектакъл на Драматично-куклен театър Силистра

14. и 15.11.  Училища в Община  Силистра ►Училищни инициативи, посветени на 15 ноември  Световен ден на възпоменание на жертвите от ПТП     

15.11., 17 ч. РБ „П. Павлович” Зала „Диоген Вичев” Представяне на две книги на Петър Кънев – Българската изгора на Лев Толстой” и   „Олимпийско-компютърно рецидивистичният Алфатар и възпитаниците му преди 9.ІХ.1944 г. на европейски университети”
     
15.11., 18 ч.  Зала Община Силистра Концерт на художествени състави от    
Народно читалище Доростол-1870“  читалищни традиции за изкуство и толерантност

16.11.,от  9.30 ч. 17 ч.  Училища в Община Силистра ►Училищни инициативи за отбелязване на Международния ден на  толерантността  
  
16.11., от 14-16 ч.  пл. „Свобода”   Уважавай различните от теб” -
        информационна акция и изложба с изрисувантекстил / тениски/,  посветени на             Международния ден на толерантността, по идея на Ученически парламент и с  подкрепатанаОбщина Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

16.11., 19. ч.    Драматичен театър   ►Концерт на трио „Тенорите”
17.11., 17 ч.  Художествена галерия   ►Четвърта ежегодна изложба на младите  
 художници  от област Силистра  - живопис, графика и скулптура
    
19.11., 10 ч. с. Бабук пред Читалището ►VІІ-ми Фолклорен събор "Земята и хората Бабук 2016": Даровете на природата”  изложба на плодове, зеленчуци, ястия; „Сръчните ръце на българката"  изложба на ръкоделия; представяне на кооперации със селскостопанска продукция; Концерт на  художествени състави

 19.11., 10.30 ч. с. Ламбриново Читалището Пъстра добруджанска трапеза”  празник в с. Полковник Ламбриново

19.11., 11 ч. Куклен театър Червената шапчица”  спектакъл на Драматично – куклен театър Силистра


21.11., 15 ч. с. Бабук  Читалището ►„Семейството  извор на радост и щастие”  среща на семейства от различни поколения
  
21.11., 18 ч.   ОУ „Отец Паисий“ ►Отбелязване на Деня на християнското        
семейство в Основно училище „Отец Паисий”  кулинарна изложба с изделия, изработени от учениците и  техните родители и близки

21.11., 19 ч. с. Смилец   Читалището  ►Отбелязване на Деня  на Християнското  семейство и християнската младеж – фотоизложба на тема “Семейни християнски вечери-уют и топлина“; Християнска трапеза – вечер, посветена  на Въведение Богородично и на християнските добродетели

22.11., 17 ч.  РБ „П. Павлович” Зала „Диоген Вичев” ►Лекция от семинара Училище за родители  на Църква на адвентистите от седмия ден Силистра

23.11., 17.30 ч. Художествена галерияЗала 13 Сама по пътя” (втора част) ►Представяне на книгата на Дими Борисова 

  25.11., 10  ч.  с. Проф. Иширково Читалището   Фестивал на талантите”- патронен празник на Основно училище „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково

25.11., 18 ч.  Зала  на Община Силистра  ►Тържествен концерт- спектакъл по случай патронния празник на Природоматематическа гимназия Св. Климент  Охридски”

26.11., 11 ч.  Куклен театър ►„Принцесата и граховото зърно” – спектакъл на  Драматично – куклен театър СилистраНяма коментари:

Публикуване на коментар