понеделник, 28 ноември 2016 г.

Информационна среща в Силистра за добри земеделски практики и ветеринаромедицински изисквания към обектите за отглеждане на селскостопански животни

Информационна-среща семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) на тема: „Добри земеделски практики и ветеринаромедицински изисквания към обектите за отглеждане на селскостопански животни“. Събитието ще се проведе на 29 ноември 2016 г. в Силистра (13 ч. в ОИЦ Силистра). 
На семинара експертите от ОДБХ - Силистра ще запозна присъстващите с нормативната уредба и изискванията при регистрацията на животновъден обект - чл. 51 и чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и хуманно отношение към животните.
Също така представители от ОДБХ ще разяснят промените в ЗВМД и задълженията на фермерите. Ще разгледат и идентификацията, надзора и профилактиката на селскостопанските животни.
На форума специалистите от Териториалния областен офис на НССЗ - Силистра пък ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период 2014–2020 г.
П Р О Г Р А М А:
13:00 – 13:15 Регистрация на участниците и откриване 
13:15 – 14:15 Нормативна уредба и изисквания при регистрацията на животновъден обект - чл. 51 и чл. 137 от ЗВМД. Хуманно отношение към животните 
Лектор: Eксперт от ОДБХ - Силистра 
14:15 – 15:15 Промени в ЗВМД и задължения на фермерите. Идентификация, надзор и профилактика на селскостопанските животни 
Лектор: Eксперт от ОДБХ - Силистра 
15:15 – 15:30 Кафе - пауза 
15:30 – 16:30 Възможности за подпомагане на земеделските стопани през новия програмен период 2014–2020 г. 
Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ - Силистра 
16:30 – 17:00 Дискусия и закриване на семинара

Няма коментари:

Публикуване на коментар