понеделник, 7 ноември 2016 г.

В Силистра - информационна среща по темата „Развитие на социалното предприемачество“ (ОПРЧР 2014-2020)

Областен информационен център – Силистра организира на 10 ноември 2016 г. от 10  ч. в своята зала информационна среща  за представяне на процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

Цел: запознанство с условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Управляващия орган, които уреждат допустимостта на кандидати, дейности и разходи, както и начина на подаване на проектни предложения.  
Ще бъдат обсъдени възможностите за улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на лицата от уязвимите групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

ПРОГРАМА

за провеждане на информационно събитие
за представяне на процедура „Развитие на социалното предприемачество“
10 ноември 2016 г., 10:00 ч., в залата на Областен информационен център – Силистра.
09:45 -10:00
Регистрация на участниците и кафе за „Добре дошли!“

10:00 -10:05
Откриване на срещата
Ана Караджова, ОИЦ-Силистра
10:05-11:00
Представяне на  процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.
Елена Стоянова, ОИЦ-Силистра
11:00-11:30
Електронно кандидатстване
Елена Стоянова, ОИЦ-Силистра
11:30-12:00
Дискусия, въпроси и отговори
Експерти ОИЦ, участници

Няма коментари:

Публикуване на коментар