вторник, 22 ноември 2016 г.

Годишна конференция за ТГС Румъния-България


Съвместният секретариат в Кълъраш в рамките на Регионалния офис за ТГС за границата Румъния-България проведе в заседателната зала на Окръжен съвет Кълъраш своята поредна годишна конференция за Програмата Интеррег Румъния-България.

Тя е в рамките на дейностите, организирани с цел разпространяване на информация за степента на изпълнение на Програмата, както и за представяне на резултатите от трансграничното сътрудничество Румъния-България в периода 2007-2013. Това събитие е част от събитията, насочени чрез правилно информиране на обществеността към по-голяма прозрачност в изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество между Румъния-България.

В конференцията взеха участие представители на Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие и публична администрация на Румъния), представители на медиите от Румъния и от България, както и представители на допустимите бенефициенти за финансиране: държавни институции и неправителствени организации.

Чрез организирането на тази събития управляващите структури на Програмите имат за цел да популяризират най-успешните проекти, които допринасят за постигане на целите на Програмата, споделяне на добри практики и информация за етапа на изпълнението на Програмата, както и постигнатите и очакваните резултати.

Общият бюджет на програмата надхвърля 258 милиона евро. Само по приоритетната ос за добре свързан регион са реконструирани или подобрени 120 километра пътища. Разработени са пет стратегии за подобряване на сигурността на корабоплаването по Дунав и Черно море. Подготвени са 100 туристически продукти и 50 съвместни стратегии, политики и планове за управление на културното и природно наследство по приоритетната ос Зелен регион

Добре запазените местообитания възлизат на 20 000 хектара. Над 1 250 000 души се ползват от мерки за защита от наводнения и горски пожари, а 2 500 000 - от дейност за управление на риска по приоритетна ос за сигурен регион. По ос Квалифициран и приобщаващ регион са обхванати над 10 000 души в съвместни инициативи за заетост и обучения,а 2000 души - в съвместни схеми за образование и обучение. Сто трансгранични механизми за повишаване на капацитета за сътрудничество са разработени по линия на ос Ефективен регион

Конференцията бе организирана от Съвместния Секретариат в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в румънския град Кълъраш за границата Румъния - България. Тя е част от поредица събития, осигуряващи по-голяма прозрачност в изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество между Румъния и България.

В конференцията взеха участие представители на Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие и публична администрация на Румъния), представители на медиите от Румъния и от България и представители на допустимите бенефициенти за финансиране - държавни институции, неправителствени организации.


На конференцията представители на два проекта, договорени по програмата, предложиха информация за етапа на изпълнението и постигнатите резултати до момента:. Става дума за проект  „Интерактивна среда за разглеждане на древното римско културно наследство в трансграничната зона на България и Румъния“, изпълняван от Русенски университет „Ангел Кънчев“ в партньорство с Регионален исторически музей Русе и Националния исторически музей по археология в Констанца; и относно проект „Е-велосипедна мрежа“, изпълняван от Агенцията за регионално развитие и бизнес център във Видин в партньорство с Видинска търговско-промишлена палата, румънската Асоциация за Електронна Промишленост и Софтуер в Олтения, Крайова, както и Сдружение на малки и средни предприемачи в Калафат.


Няма коментари:

Публикуване на коментар