вторник, 1 ноември 2016 г.

Младежи от Силистра посветиха на Деня на будителите акция за рециклиране на хартия

Младите в Младежка банка Силистра - днес отбелязаха празник Ден на будителите, с две събития - младежите събраха и предадоха 280 кг вторични суровини, а девойките подготвиха и разнесоха 7 кутии по институции за събиране на хартия за рециклиране - поздравления за ентусиазма и вдъхновението! Така ще влизат пари в банката - с труд, вдъхновения, инициативи!

Сдружение „Гражданско единство” в качеството си на домакин изпълнява проект, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” за създаване на Младежка банка в Силистра, за да могат да се обединят усилия на млади хора с въображение за реализиране на свои идеи, чрез които да се промени градът по отношение на създаване на условия за пълноценен живот на младите хора в Силистра.

Те се нуждаят от право на глас за развитие на инфраструктурата на града и от възможности за обучения от връстници, от споделяне на добри практики с успели бизнесмени и с представители на гражданския сектор. Изграждането на Младежка банка в града ни ще създаде условия за въвличане на младите хора в дейности в полза на общността и реализиране на мечтите им за превръщане на град Силистра в едно по-добро място за живот и реализиране на млади хора.

Младежката банка е екип от млади хора, които набират средства от местни дарители; финансират младежки идеи на конкурсен принцип, защото тя е идеята, че младежи помагат на други младежи да реализират свои проекти, та дори и мечти. Има много млади хора, чиито предложения са уникални и ще се отразят добре на града ни и единствената пречка за реализирането им е липсата на средства. Младежката банка работи в посока за осъществяване на нещо ново и полезно за младите хора в града.

Проектът е със срок на изпълнение 1 година, считано от 1.7.2016 г. и е на стойност 4 300 лева, осигурени от Фондацията дарител. Координатор на проекта от СНЦ домакин на Банката е Галина Даскалова, а координатор на Младежка банка Силистра е Мария Димитрова.

Анкета сред младите хора за проблемите им в града, акции за набиране на хартия,  обучение на доброволците и на собствениците на домашни любимци, това са част от предвидените в проекта дейности. До момента в дарителницата на Младежка банка са постъпили 370,70 лева, в т.ч. дарения от граждани 63,70 лв, дарение от кметство Смилец при реализиране на продажба на маджун – 240 лева, и 67 лева от продажба на предмети, изработени в работилниците на Младежка банка Силистра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар