сряда, 23 ноември 2016 г.

Експерти оцениха екопроекти към МОСВ

 
В Силистра общинската фирма „Синева“ ЕООД реализира всички дейности, заложени по проект и одобрени с екпертната оценка на ПУДООС към екоминистерството. Началото бе през м. май т.г. по три от проектите, отнасящи се до т.нар. градска среда. Благодарение на дейностите се промени визията на средната ивица по бул. „Седми септември“, по стълбите към крепостта „Меджиди табия“ и в къта за отдих в с. Сребърна.

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов поясни, че стойността на всеки проект е 10 хиляди лв., но по програмата ПУДООС са реализирани още три проекта в образователната инфраструктура на община Силистра: ДГ „Здравец“ и „Радост“, както и ЕГ „П. Яворов“ – на стойност от по 5 хиляди лв.

В началото на стълбите към крепостта е подредено и обновено, вследствие на реализацията на проекта. Подменени са счупените пейки, поставени са 32 нови, посадени са дървета, храсти и есенни цветя. Монтирани са 15 кошчета за отпадъци и е извършено почистване от литак, както и в каналите.


Най-големият отстранен проблем е отремонтирането на стъпалата, тъй като се цели натрошените да бъдат подменени със същия балчишки камък и да бъдат възстановени до вид, близък на първоначалния. В заключение д-р Найденов: „Всички ще забележите положителната промяна, която настъпи тук. Колко е красиво и се надявам да го опазим!“. 

1 коментар: