петък, 4 ноември 2016 г.

Национален фестивал за коледни и новогодишни песни 16 – 18 декември 2016 година Хасково


 ЦЕЛИ:
 • Осъществяване на културен обмен, създаване на условия за установяване на контакти и сътрудничество между хорове от различните градове от страната, приобщаване към културните ценности на певческото изкуството;
 • Издирване и популяризиране на коледни и новогодишни песни от български композитори и предоставяне на възможности за творческа изява, взаимодействие и обмeн на опит между различни състави от страната;
 • Създаване на предпоставки и стимул за българските композитори да напишат нови творби, свързани с празниците Коледа и Нова година..
 • Обогатяване и разнообразяване репертоара на колективите в областта на музикалното изкуство и  разширяване на концертния им живот.
РЕГЛАМЕНТ:
 1. Националният фестивал за коледни и новогодишни песни се провежда всяка година. В него могат да участват до 8 хора от  цялата страна, без ограничение във вида  на състава /детски, младежки, еднороден, смесен или камерен/ и възрастта на певците, подали заявка за участие до 10 ноември 2016г. Участващите хорове се определят след селекция от организатора  и ще бъдат уведомени  до 15 ноември 2016 г.
 2. Фестивалът няма конкурсен характер.
 3. Броят на участниците в хора не може да надвишава 35 /тридесет и пет/ човека + диригент, корепетитор и шофьор.
 4. Всеки хор представя програма до 15 мин., като в нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъдат включени ДВЕ коледни или новогодишни песни от български композитор.
 5. Съпроводът може да бъде на CD, флашпамет или пиано. При необходимост от друг инструмент, той се осигурява от участниците.
ОБЩИ УСЛОВИЯ И ФИНАНСИРАНЕ:
 1. Разходите за материално-техническо и сценично обезпечаване и част от сумата за нощувката се поемат от организаторите .
 2. Право на организаторите е да определят кои от заявилите желание  хорове ще участват във фестивала.
 3. Всеки хор ще получи диплом за участие и подаръци.
 4. На желаещите участници се предоставя възможност за нощувка, изхранване и посещение на музейни обекти при преференциални условия, както и съпровождащо местно лице.
 5. Командировъчните разходи (транспорт, част от нощувката и храна) са за сметка на участниците.
 6. Участниците да бъдат застраховани за времето на провеждане на Фестивала.
 7. Ръководителите на групите носят отговорност за членовете на своите колективи.
 8. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
 9. Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване и тиражиране на Фестивала, както и правото на промени в статута.
 10. Всички записи да бъдат на музикални носители (CD) или флаш памет с добро техническо качество.
 11. Заявки за участие изпращайте на адрес:
6300 Хасково,
бул. „България” 41
Младежки център
за Елена Цветкова
или на имейл:  koleda_fest@abv.bg
В рамките на фестивала ХГ „Ат. Шаренков“ – Хасково организира изложба „Нарисувай ми коледна песен“. В нея ще бъдат включени рисунки по мотиви от следните български коледни песни:
Формат на рисунките : 35/50 см
БЕЗ ограничение на изплозваната техника – акварел, темпера, маслени бои и др.
Всяка рисунка да е придружена със следната информация:
Име на автора, възраст
Адрес и телефонен номер за връзка

Рисунките да са без паспарту и да се изпращат на адрес:

6300 Хасково
Ул. „ Епископ Софроний” 1
ХГ „Ат. Шаренков”
за изложбата „Нарисувай ми коледна песен”


С уважение: Жанета Матанова
Директор на ОП”Младежки център”


Няма коментари:

Публикуване на коментар