сряда, 16 ноември 2016 г.

Силистренци в европроект „КАК ДА ПОДОБРИМ МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ?“


Партньори от пет европейски страни се събраха в Берлин, за да обсъдят създаването на педагогически инструмент за елементарно смятане, като сред участниците бяха представители на ПГС „П. Пенев“ от град Силистра. Там на 25 и 26 октомври бе третата поред работна среща по европейския проект „Операция смятане в град Графовил“, който е по програма ЕРАЗЪМ +. Целите на проекта са да дадат възможност на обучаваните (младежи и възрастни) да се научат да разсъждават и да смятат на базата на реални ситуации, които същевременно са наситени с добронамерен хумор. Нивото на трудност е по-скоро елементарно и с практическа насоченост, адаптирано към ежедневието.

Педагогическият инструмент съдържа 25 епизода, като всяка поредица поставя героите в определена ситуация чрез сцени, провокиращи едно или повече разсъждения или изчисления, последвани от отговори. Инструментът ще бъде представен в две версии: интерактивна и на хартиен носител, предложени на 3 езика – френски, немски и български. Всеки един от епизодите ще бъде озвучен за улесняване достъпа на обучаемите със затруднения в четенето.

По отношение на професионалното ориентиране и професиите всички герои от педагогическия инструмент упражняват някаква професия. Аритметичните ситуации до голяма степен се основават на професията на героите и тяхното ежедневие. За отбелязване е, че в края на всеки епизод има 10 мини упражнения с отговори, които дават възможност да по-добро използване на инструмента и проверка на знанията.

По време на срещата бе отчетен напредъкът на работата по проекта, като бе акцентирано върху срещани трудности, забележки и предложения. Партньорите от Франция представиха експериментална интерактивна версия, както и опциите за достъп до нея. В момента също е активна онлайн версия на адрес: http://www.euro-cordiale.lu/

Инструментът има отношение и към логическото мислене. Целите и ситуациите в инструмента ще бъдат поставяни систематично във връзка с предходен инструмент, който включва 30 мисловни умения и развива способностите на обучаваните за самостоятелно търсене и откриване.
Цялостното завършване на инструмента за свободно сваляне на трите езика в своята онлайн версия и във версията, предназначена за хартиен носител, е предвидено за септември 2018 г. Епизоди във версията, предназначена за хартиен носител, ще бъдат на разположение на нашия уебсайт преди пълното завършване! За да изтеглите първите (експериментални) епизоди на „Операция Смятане в град  Графовил“ кликнете тук: http://www.euro-cordiale.lu/


Сценариите са не само математика, те служат като богат контекст, в който няма да има само смятане, но където ще бъдат провокирани по общи разсъждения за ежедневната реалност. Епизодите са свързани като в книга със скечове, обединени от една история. Първоначалните тестове показаха, че обучаваните искат да „знаят какво се случва по-нататък“. Епизодите могат да преминават от реалистични сцени от всекидневния живот до сцени с леко саркастичен хумор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар