вторник, 22 ноември 2016 г.

Подготовка на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Силистра

На работна среща в Областна администрация Силистра с участието на представители на общините и на други институции от област Силистра бяха разгледани моментите от подготовката на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности съгласно новия образователен закон. 

До 28 ноември всяка от общините ще подаде в Областна администрация експертите си, които да влязат в работните групи, уточни Тодор Динков – директор на дирекция в администрацията на областния управител.

В Стратегията влизат промените за следващите две години, колкото и времевият отрязък, за който тя ще се отнася. В основата й е т.нар. приобщаващо образование със свои цели и ценности, приоритети и подходи. До края на м. февруари трябва да е факт областната стратегия, а до 30 април – областните планове.

Д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН за област Силистра, разясни 6-те основни цели, по които предстои да бъдат записани реалистични дейности. Три работни групи с участието на експерти от Областна и от общинските администрации ще подготвят текстовете, вкл. и на базата на вече направените в общините анализи.

В момента работата е на средата на стратегическия цикъл, а след разработката по целите общините ще приемат в общинските си съвети местни стратегии и планове за една година напред, след което започва изпълнението им. 

 Шестте цели са следните: учене на учениците, обучение, кадри, материална база, взаимоотношения между институции и др., обществен контекст. Към всяка от тях ще има заложени конкретни и изпълними максимум по 7-8 дейности. В отделните работни групи ще се работи едновременно по две цели. Намерението е до коледните празници да налична първа редакция на областната стратегия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар