вторник, 22 ноември 2016 г.

Безплатни прегледи за диабет в Силистра


С ПОДКРЕПАТА НА РОТАРИ КЛУБ СИЛИСТРА
САМО НА 28 НОЕМВРИ ОТ 9 ДО 15 ЧАСА ПРЕД
ОФИСА НА 
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА (ОББ)


Софийското ООД  „Ливеда Мед 2000“, създадено през 1999 г. с предмет на дейност търговия на едро с медицински изделия и консумативи, провежда в страната, вкл. в Силистра (само на 28 ноември от 9 до 15 ч. на паркинга пред офиса на ОББ) безплатни изследвания за диабет, личи от рекламни дипляни, разпространявани с посредничеството на Ротари клуб Силистра, регионален партньор на инициативата.

Най-големият град на Крайдунавска Добруджа е сред 16 населени места, където се провежда беpплатната кампания, започнала на 10 ноември в Самоков, за да продължи до 3 и 4 декември в Сандански, където завършва. Прегледите с безплатно измерване на кръвна захар, холестерол и кръвно налягане стават в мобилна лаборатория от Австрия и екип от български специалисти. Инициативата се нарича „Дни за превенция срещу диабета“.
Добавете надпис

Няма коментари:

Публикуване на коментар