петък, 15 март 2013 г.

Назаем от Уикипедия: за Пиратска партия в България


       Пиратска Партия е българска политическа партия, учредена на 11 април 2010 г. в София. Член е на Пиратския интернационалОсновните принципи на партията според устава им са следните:
  • Защита на гражданските права, неприкосновеността на личния живот, тайната на кореспонденцията, свободата на словото, правото на гражданите свободно да обменят мисли, идеи, информиация, култура и всички други граждански права, гарантирани от Конституцията на Република България;
  • Реформа в законодателството, свързано с авторските и сродните им права с отчитане на интересите както на авторите, така и на потребителите;
  • Борба срещу всички законови институти, пораждащи частни монополи;
  • Въвеждане на правото на достъп до Интернет като основно човешко право;
  • Законова защита и гаранции за свободен достъп до информация и култура;
  • Запазване на Интернет като Свободна, Отворена и Неутрална зона, основана на принципи, които позволяват съдържанието на световната мрежа да бъде достъпно за всички потребители;
  • Реформа в законодателството свързано с патентното право в посока свободен обмен на информация, знания и идеи, като водещ мотив да бъде защитата на обществения интерес.
       На учредителното събрание за председател е избран Ангел Тодоров, а за членове на Националния съвет Богомил Шопов, Борис Луканов, Владимир Спасов, Димо Иванов и Васил Стоянов. В съзвучие с интернет-терминологията, членовете на Пиратска партия в България се делят на „пиъри”, „модератори” и „администратори”. Партии на пиратите вече има в повече от 45 държави, сред които САЩ, Великобритания, Италия, Германия, ЮАР.

Няма коментари:

Публикуване на коментар