четвъртък, 28 март 2013 г.

Съветнически им работи: за 90 минути приет бюджет, куп докладни записки и решения за транспортен апендиксОбщинският съвет в Силистра доказа, че може да работи на бързи обороти, при това без изказвания както от управляващите, така и от опозицията. Мълчаливо, но склонливо минаха по реда си близо 30 докладни записки. Само за общ сбор от 90 минути, вкл. дадената „без време” почивка. Благодарение на няколко култови обявления от място „Комисията даде положително становище по въпроса” или алтернативата „Решението да се вземе в залата”. Така месец след февруарския ауфтакт, когато съветниците не събраха необходимите 17 гласа да подкрепят бюджета, повторението се оказа успешно. Малко над 31 млн. лева са приходите в рамката на бюджета на община Силистра за 2013 година. Сред цифрите правят впечатления тези за 5 млн. лева вземания и за над 5 млн. лева неразплатени плащания. Опозицията и този път не отстъпи и не гласува за бюджета, но пропусна да обясни и повтори мотивите си за отрицателния си вот. Присъстващите ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров” и представителите на неправителствения сектор не научиха защо противниците на бюджета не го харесват в този му вид. Едва ли ще дойдат на актуализацията му, ако изобщо се случи, за да повишат знанието си за „бюджетните взаимоотношения” между общинарите и общинските съветници.
Кметът д-р Юлиян Найденов по безпрецедентен начин благодари както на управляващата коалиция – ГЕРБ, ПДС, ВМРО и ПП „Атака”, така и на опозицията – БСП, ДПС и МК „ГЕ” за това, че снабдиха общината с бюджет, за да го изпълняват под ръководството на градоначалника и на новия зам.-кмет по финансите, (а реално и по стопанисването на общинските имоти) Димо Стоев, който заявяви в столично електронно издание, чее дошъл в родния си град, за да извърши революция във финансовите дела.
Какво друго важно решиха съветниците от крайдунавския град? Както вече по-горе подсказахме – отдел „Разпореждане с общинска собственост” мина в структурата на дирекция „Финанси”, където вече ще работят с 31 щата, вместо с 25 както бе досега, като промяната е за сметка на дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”. На практика се свива дейността на ресора „Устройство на територията”, каквото занапред ще бъде наименованието на бъдещия зам.-кмет „устройство на територията”. Да припомним, че от близо месец постът е вакантен, тъй като на мястото на инж. Ивелин Лозев не бе назначен нов зам.-кмет, което става със заповед на кмета на общината. С направените  промени реално дирекция „Финанси” е структурата с най-много отдели - общо 4, при 3 в хуманитарните дейности, по 2 в „УТ” и „Икономика”, и т.н.
Каква е картината на жилищния фонд в община Силистра: 635 са жилищата в общината, от които 105 къщи в града и 2 в Калипетрово. Всеки четвърти от апартаментите е в кв. „Дръстър”, иезвестен като „Каро”-то, а 86 са в кв. „Деленки”. Смята се за целесъобразно да продължи продажбата им в Айдемир и в Калипетрово. Според статистиката: през последните години 55 са дарените от общината жилища в Калипетрово, чиито досегашни „наематели” са пожелали да станат техни собственици. С решение на съветниците подобна възможност имат нови 7 семейства от ромски произход, изпълнили условията да нямат задължения към общината и към нейните звена.
И накрая, но не последно място: по искане на кметовете на най-големите силистренски села Спаска Димитрова и Денчо Георгиев, Калиптрово и Айдемир се сдобиха с терени за разширение на гробищните си паркове, средно с по около 13 дка. Както и с възможност в Айдемир да ползват за Обединеното детско заведение и Детската ясла в селото за една година средствата от евентуална рента от 303 дка земи, собственост на закритото ОУ „Христо Ботев”. „Покривът тече, креватчетата са от времето на родителите на децата – общо 200, поради което е целесъобразно парите да отиват за капиталови разходи”, обяви Драга Неделчева, председател на ПК „Образование”. Повод за решението бе докладна записка от съветници от БСП и МК „Гражданско единство", които предложиха да се дадат по 34-35 дка на всяко от действащите читалища в Айдемир - „НЧ „Родолюбие” и „НЧ „Паисий Хилендарски”, при то за 10 години, за да ползват приходите от тях за дейностите си: Коледен и кукерски празници, Празник на кукерите и маските, и др. съпътстващи мероприятия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар