петък, 29 март 2013 г.

Действия на "социалните" по случая със самозапалването в област Силистра
 Тодор Димитров Йовчев е бил с постоянен адрес с. Иширково. От няколко месеца са се преместили на квартира в с. Ситово заедно с жената, с която е съжителствал на семейни начала. Г-н Йовчев е бил безработен. Не е имал собствени деца. Не се е обръщал към социалните работници на Дирекция „Социално подпомагане” - Силистра. Никога не е бил обект на социално подпомагане и не е познат на дирекцията. Г-н Йовчев не е потърсил помощ и от кмета на община Ситово, макар че в с. Ситово се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”. За лечението на г-н Йовчев във ВМА – Варна на основание ПМС 17 на лечебното заведение ще бъде отпусната сумата от 9 хил. лева. Жената, с която г-н Йовчев е съжителствал е имала едно дете, което е не живеело с тях, а е било настанено за отглеждане в семейството на нейни роднини, за което е подпомагано с месечна помощ по реда на чл.49 от ППЗЗ. На 26.03.2013 г. сутринта кметът на община Ситово подаде в РДСП - Силистра сигнал за жена от с. Гарван, която е заявила намерението си да се самозапали - Калинка Симеонова Атанасова, на 61 години от с. Гарван. Адресът й веднага беше посетен от служители на ДСП – Силистра и е установено, че г-жа Атанасова е омъжена, но се е разделила със съпруга си през 1991 г. Тя съжителства със сина си, който е пълнолетен. Хигиенно-битовите условия са много добри. Синът на  г-жа Атанасова е регистриран като земеделски производител и двамата заедно отглеждат различни култури. По време на анкетата тя е споделила, че няма искания към ДСП. Претенциите й са във връзка с повредена дига на р. Дунав в близост до нейните имоти и реалната опасност при постоянното покачване на нивото на реката те да бъдат наводнени, а реколтата унищожена. Това се е случвало неведнъж през предходните години. Поради сезонния характер на труда и доходите им в момента г-жа Атанасова и синът й се намират в много затруднено материално положение. Тя е подала молба-декларация по реда на чл. 16 от ППЗСП. Потърсено е съдействие от директора на РЗИ – Силистра за осигуряване на психолог и психиатър, които да разговарят с г-жа Атанасова и те вече са започнали кризисна интервенция с нея. Районният полицейски служител също е ангажиран и следи за нейното състояние. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар