четвъртък, 14 март 2013 г.

4 500 клиенти на ЕНЕРГО-ПРО с възражение срещу висока януарска сметка

      Няма установени случаи на надписани сметки или неточни електромери при проверките в рамките на кампанията „ЕНЕРГО прозрачност”. Кампанията беше инициирана от ЕНЕРГО-ПРО за проверка на по- високи сметки за електроенергия от обичайните за периода.  В началото на месец февруари ЕНЕРГО-ПРО стартира собствена инициатива „ЕНЕРГО прозрачност” за проверка на сметки за електроенергия на клиенти с консумация, отклоняваща се от обичайната за този период. В тази кампания бяха включени клиенти по два признака: ·   4 500 клиенти с подадено възражение срещу висока януарска сметка; ·   500 клиенти, чиято консумация за месец януари, след направен анализ, показа драстично отклонение от обичайното им потребление за същия период през последните 3 години.
         Проверките в рамките на кампанията включиха проверка на показанията и захранващата схема на електромера. В случай на необходимост, електромерите на клиентите се проверяваха и с еталонен уред, който установява точността на измерване на електромера. Проверките, инициирани от ЕНЕРГО-ПРО в рамките на кампанията, се извършиха абсолютно безплатно в присъствието на клиента или на негов представител.  По покана на компанията, на част от проверките присъстваха и представители на медиите с цел да се съблюдава по-голяма прозрачност и коректност на резултатите.
       До момента, в рамките на „ЕНЕРГО прозрачност”, са обработени 3650 жалби от клиенти за високи сметки за електроенергия и 500 клиента с нетипично отклонение в консумацията на електроенергия. На всички клиенти по проекта са извършени проверки на показанията и захранващата схема на електромера. В допълнение на 438 клиенти специалисти на компанията са извършили проверки и на електромерите с еталонен уред. В резултат на извършените до момента проверки с еталон в рамките на кампанията не е открит нито един електромер извън класа си на точност. Други 258 клиенти, избрани от компанията за проверка с еталон, са отказали с мотива, че са наясно с причината за високата си сметка, а именно реално по-голямото им потребление в този период.  
        От началото на годината в центровете за обслужване на клиенти са извършени 10 308 консултации във връзка с високи сметки за електроенергия. Още 13 792 клиенти са били консултирани по телефона, а над 4 000 клиенти са получили отговор от компанията по имейл. Подадените искания за разсрочено плащане са приблизително 4 400 като само 74 от тях са получили отказ, поради липса на документи.
         ЕНЕРГО-ПРО продължава политиката си на прозрачност и открит диалог по всички въпроси, които вълнуват клиентите. Компанията разработва допълнителни инициативи  в рамките на ЕНЕРГО-прозрачност за предоставяне на повече информация на клиентите и обществото във връзка с цялостната дейност на дружеството и с теми, които пряко касаят обслужването на клиентите. Предстои информацията да бъде разпространена в центровете за обслужване на клиенти, на интернет страницата на компанията: www.energo-pro.bg  и до всеки клиент, който ползва услугите на денонощния телефон 070016161 или имейла: service@energo-pro.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар