петък, 29 март 2013 г.

ЕНЕРГО-ПРО обяснява „Къде отиват Вашите пари за ток?”


ЕНЕРГО-ПРО обяснява „Къде отиват Вашите пари за ток?” в информационен флайер. Той съдържа подробна информация за разплащанията, които компанията извършва след плащането на сметките за електроенергия от клиентите. Информацията показва „пътя”, който изминават парите на битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, след като заплатят сметките си за електроенергия.  
Инициативата е поредната стъпка в кампанията „ЕНЕРГО-прозрачност”, която цели да запознае клиентите с основни теми, свързани с дейността на компанията. Кампанията включва поредица от информационни материали по теми, свързани с обслужването на клиентите– формиране на сметките за електроенергия, съвети как да направят потреблението си по-ефективно, как да постъпват в различни ситуации - например ако забележат неизправност на електромера или тарифния превключвател и други.
„Нашето желание е начинът, по който се определят цените на електрическата енергията, да бъде прозрачен и разбран от обществото”, заяви Стефан Абаджиев, член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО. „В обществото битува погрешното впечатление, че парите от сметките за електроенергия остават в електроразпределителните дружества. Истината е, че намирайки се в края на веригата производство – пренос - разпределение и снабдяване с електроенергия, електроразпределителните дружества са „касите” на цялата електроенергийна система в страната. С тази инициатива искаме да обясним на нашите клиенти, че 92% от техните пари само „преминават” през нашата компания и се превеждат на другите участници в енергийната система”, добави г-н Абаджиев.
Във флаера се разглежда конкретен пример – от сметка в размер на 100 лева, заплатена на касите на компанията, в ЕНЕРГО-ПРО остават само 7,63 лева. С тези средства компанията трябва да изгражда и поддържа мрежите средно и ниско напрежение, да организира аварийни екипи, да поддържа центрове за обслужване на клиенти и денонощен телефонен център, и като цяло да извършва дейността си по разпределение и снабдяване с електроенергия. Останалите 92,37 лева се превеждат на други енергийни предприятия и държавата.
Друг съществен факт е, че при цените на електроенергията, определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), при всяка внесена сума от битови клиенти (домакинствата) в размер на 100 лева, ЕНЕРГО-ПРО Продажби заплаща 105,34 лева на останалите енергийни предприятия назад по веригата и на държавата. По този начин компанията е задължена от ДКЕВР да губи 5,34 лева на всеки 100 лева от тока, продаден на домакинствата и да покрива тези загуби от по-високата цена за стопанските клиенти. Така битовите клиенти се субсидират за сметка на бизнеса.
Флайерът „Къде отиват Вашите парите за ток?” ще бъде наличен в центровете за обслужване на клиенти, в партньорските офиси на Изипей и на интернет страницата на компанията.  Информацията ще бъде изпратена и персонално на битовите клиенти, които са посочили електронен адрес за връзка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар