петък, 29 март 2013 г.

Деинституционализацията в област Силистра


     В   ДДЛРГ „Д. Дебелянов”  в Силистра към настоящия момент са заети 41 места. 26 деца ползват услугата „седмична грижа”, а останалите 15 са настанени със съдебно решение. 7 деца са оценени като подходящи за приемна грижа, но на територията на областта няма приемни семейства, които да желаят големи деца. Предстои да им бъдат намерени приемни родители от други области. В Дома за медико-социални грижи за деца  са настанени 24 деца, от които 18 са с увреждания. 67 деца ползват услугите на Дневния център. По отношения на т.нар. "приемна грижа": вписани в регистъра на утвърдените приемни семейства – 16 бр., като от общините Кайнарджа и Главиница има по 1 семейство;  от община Силистра са 14  семейства. 19 са настанените деца в семейства на утвърдени професионални приемни семейства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар