понеделник, 18 март 2013 г.

Самодейки учат малчугани на обичая Прошка


     В Народно читалище „Хр. Смирненски – 1940" в село Ситово се проведе обичаят Сирни Заговезни с конкурс за най-оригинална кукерска маска, както и на рисунка, съвместно с ОУ „Г. С. Раковски" и СНЦ „Клуб Еделвайс 2012".  Присъстваха гости от Община Ситово: Елисавета Кърова, зам.- кмет по образованието, Андриан Андреев,секретар на общината, както и учители.Учениците от ПИГ І – ІV клас и V – VІІІ клас към ОУ „Г. С. Раковски", участващи в проект  BG 051P00001-3.1.06 „ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", изработиха кукерски маски и рисунки. Читалището осигури наградите за малчуганите. В конкурса за най- оригинална кукерска маска се класираха: първо място- Николай Петров Цветков- VІ клас; второ място – Йордан Йорданов Атанасов от VІІІ клас; трето място- Доростела Милкова Димитрова - VІІ клас.                  В конкурса за най- добра кукерска маска се класираха следните ученици:                                    първо място – Иван Руменов Иванов – VІІ клас; второ място – Мария Кръстева Йорданова – VІІ клас; трето място Янина Тодорова Тодорова – VІІ клас. Учениците взеха активно участие и в пресъздаването на обичая, като използваха изработените от тях маски, за да влязат в домовете на домакините като кукери. Жените от СНЦ „Клуб Еделвайс 2012" отрупаха трапезата с характерните ясти я- баница, сирене, яйца, риба, халва и др. и пресъздадоха обичая.Няма коментари:

Публикуване на коментар