петък, 29 март 2013 г.

Младежи отчетоха резултатите от проектите по конкурсната сесия „Младите за Силистра“Ефекти от проекти
В заседателната зала на Община Силистра бяха представени резултатите от проектите по конкурсна сесия „Младите за Силистра“, финансирани от Община Силистра. Проектите са на обща стойност близо 4 000 лева. По конкурсната сесия кандидатстваха 10 организации, от които комисия с председател Денка Михайлова, заместник – кмет „Хуманитарни дейности“, класира 7 проекта на неформални младежки групи.
„С огромен ентусиазъм разгледахме всички 10 предложения. Благодарим ви, че се включихте, защото е хубаво младите хора да имат гражданска позиция. Надявам се, че резултатите от всеки проект ще оставят отпечатък нашия град“, заяви Михайлова.  Седемте проекта, чиято цел бе насърчаване на инициативността, предприемчивостта и творчеството на младите хора, приключиха успешно. Основен  елемент в тези проекти  е  активното  участие  на младите хора в решаване на  местни проблеми и разнообразяване на ежедневието им чрез активно безвъзмездно реализиране на различни обществени доброволчески  инициативи.
Младежките групи успяха да привлекат в дейностите си и други хора от местната общност. Сред дейностите с обществена значимост са: освежаване на детски площадки и кътчета за отдих, изработване на информационни табели и флаери, поставяне на пейки, маси и кошчета за отпадъци в близост до обществени чешми и други. В момента общинска администрация обработва документите за следващата конкурсна сесия, като основна цел на този тип конкурси е по – голямата ангажираност на младите хора в дейностите на Община Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар