четвъртък, 28 март 2013 г.

В Силистра работим за старт на възобновяеми енергийни източнициВ Силистра с решение на Общинския съветр бе приета дългосрочна стратегия за представяне и използване на възобновяемата енергия в общините, фирмите и бита. Това съобщи от името на общината инж. Валери Георгиев, главен експерт по енергийни системи в администрацията на община Силистра. В нея са описани мерките от страна на общината, за да се съкратят процедури и да се намалят лицензни такси. С цел стимулиране използването на възобновяеми източници.
В 18-те села на общината ще се предвиди създаване инсталация за втечняване на биомасата, с участието на евентуален арендатор на земи или на местната кооперация. На практика това ще става на бившите сметища и така няма да има какво да бъде возено на депото за твърди битови отпадъци в Силистра. Биомасата от земеделска продукция ще стане материал за производство на биоойл. В следващия програмен период ще бъде отделено голямо внимание върху възможността за производство на енергия при битови условия. Ще започне от домакинствата, общините и фирмите. В Силистра и областта засдега няма подобни възможности и примери, но в страните в ЕС има цели общини, независими от енергийните системи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар