сряда, 27 март 2013 г.

БСП и МК „ГЕ” изискват общински земи за действащите читалища в АйдемирКметът Денчо Георгиев и Иванка Радулова,
председател на НЧ "Родолюбие"
         Решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на земи от общинския поземлен фонд за 10 години предлагат общинските съветници от БСП и Местна коалиция „Гражданско единство” в полза на двете действащи народни читалища в село Айдемир, става ясно от докладна записка в Общински съвет – Силистра. Както е известно, най-голямото село в област Силистра, което и №2 в страната по население, има 3 читалища, от които две в момента извършват дейност – НЧ „Родолюбие 2006” и НЧ „Паисий Хилендарски”. Да припомним, че те са организатори, съответно на Празника на кукерите и маските, проведен навръх Сирни Заговезни, и на Общински празник на коледарите в навечерието на всяка нова година. Тяхно дело са още празникът на селото, празникът на кайсията, "Паисиевите празници" и др.
Фотоспомен от Паисиевите празници 2012 г.
на НЧ
"П. Хилендарски"


         Според предложението на съветниците, земята трябва да е от масива – общо 303 дка, на закритото ОУ „Христо Ботев” в село Айдемир. В предишни години тогавашното ръководство на училището е доказало, че земите са наследство от преди 1944 г., тъй като са дарение на жители на селото още в румънския период. Инициативата на съветниците от двете партии е продължение на действията на кмета Денчо Георгиев, който на два пъти е предлагал в общината земите да бъдат разпределени между действащите читалища, за да се подпомогне дейността им в сферата на съхранението на традициите в селото. Както е известно, тяхната работа е в пряка зависимост от средствата, заделени им като субсидия от общинския бюджет, но те никога не са достатъчни, за да обезпечат възлаганите им задачи „да развиват и обогатяват културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място”, в случая едно голямо село с три големи „махали” (кв. Деленки, Татарица и Айдемир), всяка със своите етнически и социални особености.
„Законът позволява на общината с решение на Общински съвет да подпомага читалищата над е определената им субсидия и над предоставените им за ползване по 50 дка земи”, четем в докладната основанията по Закона за общинската собственост. Да бъдат заделени съответно по 34,6 дка за „Родолюбие” и 35,5 дка за „П. Хилендарски” е идеята на общинските съветници, решени да дадат рамо на местната хуманитарна обител в село Айдемир.
В град Силистра народните читалища вече също за три, наред със 143-годишното НЧ "Доростол" и НЧ "Св. св. Кирил и Методий" в кв. Гагарин. Най-новото читалище е СНЦ "Добруджа 2012", за настаняването на което в общинска собственост също  намеренията са в ход, според добре информиран източник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар